Stopień I

Administracja Rządowa i Samorządowa
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia w Gdyni na specjalności Administracja Rządowa i Samorządowa przygotowują do pracy w strukturach państwowych i samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej i ich organami.

Absolwenci znają procesy decyzyjne w administracji oraz biegle poruszają się w działaniach z zakresu Public Relations w sferze publicznej. Mogą starać się o przyjęcie do elitarnego korpusu Służby Cywilnej.

Zajęcia praktyczne, w tym prowadzone w ramach profilowanych zajęć proseminaryjnych, obejmują między innymi naukę sporządzania pism procesowych i rozstrzygnięć wydawanych przez organy administracji publicznej, zasady obliczania terminów na dokonanie czynności w postępowaniu administracyjnym oraz rozwijania umiejętności komunikowania się z klientami Ukończenie kierunku jest też przepustką do dalszego rozwoju, np. umożliwia kształcenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dlaczego kierunek Administracja Rządowa i Samorządowa w Trójmieście jest dla Ciebie?

Cenisz sobie stabilne zatrudnienie, stałe godziny pracy i ustalony zakres obowiązków? Studia na specjalności Administracja Rządowa i Samorządowa to gruntowne przygotowanie do pracy w jednostkach administracji publicznej. To szansa na opanowanie teorii i rozwinięcie wielu praktycznych umiejętności. Wskazane studia to również doskonała szansa na znalezienie pracy na terenie Gdyni, Sopotu lub Gdańska. Na terenie Trójmiasta działa bowiem wiele instytucji publicznych (w tym urzędów i sądów) oraz przedsiębiorstw prywatnych, dla których wszechstronnie wykształcony pracownik do wartość dodana.

Administracja Rządowa i Samorządowa – praca

Absolwenci specjalności Administracja Rządowa i Samorządowa są przygotowani do pracy na średnich i kierowniczych stanowiskach w jednostkach administracji publicznej. Ukończenie tej specjalności pozwala też skutecznie ubiegać się o pracę w instytucjach UE, sądach, kancelariach prawnych, urzędach pracy, czy organizacjach międzynarodowych.

 

Licencjatów zapraszamy do podjęcia studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie w Administracji Publicznej, gdzie poszerzą zdobytą już wiedzę.

Przykładowe przedmioty

 • Współczesne systemy administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie urzędem wojewódzkim
 • Organizacja i zarządzanie urzędami samorządowymi
 • Procesy decyzyjne w administracji
 • Marketing i PR w administracji
 • Prawo wyborcze

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Administracja?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.