Stopień I

Dyplomacja i Służba Konsularna

Studia Gdynia? To musi być Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, proponująca atrakcyjne kierunki i specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie licencjat oraz magister. Jedną z proponowanych specjalności jest Dyplomacja i Służba Konsularna.

Dyplomacja to niewątpliwie sztuka, nieoceniona niemal w każdej dziedzinie życia, a zwłaszcza we wszystkich działaniach rozrywających się na arenie politycznej i gospodarczej każdego kraju. Jeśli chcesz poczuć, że uczestniczysz w czymś naprawdę wielkim i wyjątkowym, marzysz, by Twoja praca była kwintesencją profesjonalizmu i interesuje Cię zgłębianie tajników protokołu dyplomatycznego, wybierz studia o specjalności Dyplomacja i Służba Konsularna, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie na kierunku Administracji w WSAiB Gdynia.

Studia Dyplomacja i Służba Konsularna

Studia w Gdyni na specjalności Dyplomacja i Służba Konsularna służą profesjonalnemu przygotowaniu przyszłych kadr dla placówek dyplomatycznych w kraju i za granicą, biur współpracy międzynarodowej, placówek kulturalno-oświatowych, organizacji zajmujących się prawami człowieka, sprawami migracyjnymi czy obsługą cudzoziemców. Jako absolwent naszej uczelni możesz zatem objąć stanowiska w instytucjach administracji rządowej, samorządowej oraz międzynarodowej, w tym w ambasadach i konsulatach RP.

W trakcie zajęć na proponowanej specjalności studenci poznają takie obszary wiedzy jak: prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, protokół dyplomatyczny, sztuka rozwiązywania konfliktów i zasady negocjacji, polskie służby dyplomatyczne i konsularne. Autorski program zajęć opracował b. ambasador RP i doradca Prezydenta, dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB.

Co wyróżnia studia na WSAiB w Gdyni? Przede wszystkim ich praktyczny charakter, nacisk na atrakcyjne, a jednocześnie efektywne łączenie wiedzy teoretycznej z zadaniami, jakie absolwenci studiów Dyplomacja i Służba Konsularna napotkają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Współpracując z licznymi instytucjami administracji na szczeblu samorządowym oraz rządowym, na bieżąco dostosowujemy program studiów do aktualnych wymagań rynku i obowiązujących regulacji prawnych.

Studia na WSAiB to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą poznać, zrozumieć i kształtować zjawiska dyplomatyczne na międzynarodowej arenie gospodarczej i politycznej.

Specjalności na kierunku Administracja

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • 375 zł

   od 271 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Protokół dyplomatyczny
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Teoria stosunków międzynarodowych
 • Protokół w biznesie

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

 • Urząd Marszałkowski

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Wojewódzki Urząd Pracy

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania faq

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 15:00. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja w WSAiB rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy 30 września. Na każdym kierunku obowiązuje limit miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  Podczas rekrutacji na studia I stopnia w WSAiB nie są brane pod uwagę punkty zdobyte na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym należy posiadać świadectwo maturalne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest  rejestracja on-line oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Maturzyści mogą rejestrować się do systemu rekrutacyjnego przed terminem uzyskania świadectwa maturalnego, a po jego otrzymaniu dołączyć go do wymaganych dokumentów. Aby zostać studentem studiów II stopnia należy posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.