Stopień I

Mediacje
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Mediacja jest coraz częściej wybieranym sposobem rozstrzygania sporów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym w postępowaniach administracyjnych. To interdyscyplinarna dziedzina z zakresu prawa, relacji interpersonalnych i psychologii. Studia w tym zakresie w WSAiB Gdynia przygotują Cię do zawodu mediatora i umożliwią ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych.

Zostaniesz przygotowany do roli mediatora specjalizującego się w pozasądowych formach rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych. Praktyczne umiejętności zdobędziesz na praktykach, które odbywają się w wydziałach rodzinnych sądów, podlegających Sądowi Okręgowemu w Gdańsku oraz w instytucjach prowadzących mediacje umowne.

Specjalność Mediacje - gospodarcze, rodzinne i pracownicze

Wybierając specjalność Mediacje na gdyńskiej WSAiB, zapoznasz się z praktycznym aspektem prowadzenia mediacji. W czasie wykładów poznasz techniki mediacji, a następnie – podczas zajęć i warsztatów – nauczysz się stosować je w praktyce. Program specjalności Mediacje na studiach licencjackich przewiduje, że:

 • weźmiesz udział w warsztatach mediacyjnych i treningach symulacyjnych mediacji – nabędziesz podstawowe umiejętności, które następnie będziesz mógł rozwijać na studiach magisterskich II stopnia na specjalności Mediacje,
 • nauczysz się rozwiązywać spory o różnym charakterze – możesz ukierunkować się na mediacje gospodarcze, mediacje administracyjne lub mediacje rodzinne,
 • poznasz zagadnienia psychologii konfliktu, psychologii rodziny oraz kompetencji personalnych i interpersonalnych – dzięki temu lepiej zrozumiesz skonfliktowane strony.

Mediacje gospodarcze czy mediacje administracyjne wymagają sporządzania dokumentacji mediacyjnej. Umiejętności praktyczne również w tym zakresie nabędziesz pod kierunkiem praktyków z zakresu prawa, relacji interpersonalnych i psychologii.

Studia licencjackie Mediacje – zdobądź zawód z przyszłością

Zainteresowanie mediacjami gospodarczymi czy mediacjami administracyjnymi rośnie w związku z czasochłonną i kosztowną procedurą dochodzenia swoich racji na drodze sądowej. Przedsiębiorcy pozostający w sporze z kontrahentami czy urzędami często próbują wypracować porozumienie, zamiast składać pozew. Obecność mediatora, który pomaga w określeniu m.in. oczekiwań, jest nieoceniona.

Spory pojawić mogą się też w rodzinie. Źródłem konfliktu może być podjęcie przez jedną ze stron decyzja o rozwodzie. Coraz częściej skłócone strony zwracają się o pomoc, dostrzegając, że kłótnie nie służą dzieciom. Jako mediator będziesz w stanie skutecznie pomóc w znalezieniu rozwiązania i zapobiec dalszej eskalacji sporu.

Mediacje, studia licencjackie na Administracji

 • Podstawy prawne i metodologiczne mediacji
 • Warsztaty mediacyjne
 • Prawo rodzinne w praktyce
 • Kompetencje personalne i interpersonalne
 • Psychologia konfliktu
 • Trening symulacji mediacji rodzinnych

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Administracja?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.