Stopień I

Zakres Obsługi Biznesu
studia I stopnia

NOWOŚĆ
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line

Studia w WSAIB w Gdyni na kierunku Administracja  ze specjalnością Zakres Obsługi Biznesu to studia o w pełni interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zyskują kompleksową wiedzą z zakresu prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego w organizacjach.

W trakcie studiów Studenci poznają podstawy organizacji i zarządzania, zasady ochrony danych osobowych, zasady przejęć i przekształceń spółek, obrotu nieruchomościami, czy różnego rodzaju postępowań administracyjnych, arbitrażowych i sądowych w realiach zjednoczonej Europy. Zdobyta wiedza umożliwi im wykonywanie zawodów takich, jak: doradca prawny, prawnik-menedżer, doradca podatkowy, czy też jako reprezentant firm i osób prywatnych w sądach.

Specjalność Zakres Obsługi Biznesu - studia licencjackie na kierunku Administracja

Wiedza przekazywana na tym zakresie umożliwi absolwentom kierunku Administracja w WSAiB Gdynia wykonywanie wielu zawodów wiążących się z szeroko rozumianym zarządzaniem przedsiębiorstwami, HR, sprzedażą czy doradztwem prawno-gospodarczym.

Specjalności na kierunku Administracja

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 333 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 357 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 357 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Prawo w biznesie
 • Prawo bankowe / Prawo ubezpieczeniowe
 • Obrót nieruchomościami
 • Prawo papierów wartościowych
 • Międzynarodowe prawo upadłościowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Przejęcia i przekształcanie spółek
 • Podstawy unijnego prawa podatkowego

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania faq

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 1.03.-30.09.2021 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Administracja?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.