Stopień I

Bezpieczeństwo Informacji

Obecnie dbałość o bezpieczeństwo informacji jest wymagana od każdego rodzaju organizacji zarządzającej danymi wrażliwymi. Z tego powodu rynek pracy potrzebuje profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jest to zawód potrzebny i dobrze płatny, dlatego też warto podjąć studia w tym zakresie.

Studia Bezpieczeństwo informacji pozwolą Ci nabyć kompetencje w pełni wystarczające do tego, aby podjąć pracę jako administrator informacji. Jako specjalista tej dziedziny będziesz w stanie zidentyfikować miejsca wrażliwe w przedsiębiorstwie i instytucji z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji. Zdobędziesz też wiedzę i umiejętności do samodzielnego i efektywnego tworzenia praktycznego kodeksu postępowania, zapewniającego minimalizację utraty lub zniszczenia informacji, zgodnego z wymogami ekspansywnych przepisów nowelizowanych przez UE.

Zostań administratorem bezpieczeństwa informacji

Profesjonalny administrator bezpieczeństwa informacji chętnie przyjmowany jest przez organizacje. W związku ze wciąż wprowadzanymi aktualizacjami norm prawnych istnieje nieustające zapotrzebowanie na profesjonalistów tej dziedziny. Jeśli ukończysz studia na specjalności Bezpieczeństwo informacji, będziesz mógł podjąć pracę jako na przykład:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa elektronicznego,

 • doradca klienta,

 • pracownik firmy ochroniarskiej,

 • pracownik banku,

 • funkcjonariusz policji,

 • inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego,

 • administrator systemów teleinformatycznych.

Czego nauczysz się na studiach Bezpieczeństwo informacji:

 • dowiesz się, jakie znaczenie ma administrowanie informacją w funkcjonowaniu organizacji,

 • zrozumiesz, jakie zagrożenia są związane z bezpieczeństwem informacji w erze hackingu,

 • poznasz przepisy prawne dotyczące wykładanych zagadnień,

 • zaznajomisz się z normami i standardami bezpieczeństwa informacji,

 • uzyskasz wiedzę na temat przechowywania i przetwarzania informacji.

Będziesz potrafił:

 • określać najważniejsze dla organizacji zasoby informacji wymagające ochrony,

 • przeprowadzać audyty systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji,

 • tworzyć procedury zabezpieczania informacji,

 • monitorować informatyczne systemy ich przechowywania,

 • wprowadzać w życie normy dotyczące danych wrażliwych.

Studia Bezpieczeństwo informacji pozwolą Ci rozpocząć karierę jako specjalista, na którego wiedzę zawsze będzie popyt. Staniesz się profesjonalistą pożądanym w każdej zarządzającej danymi organizacji.

Sprawdź studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 376 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacjnych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Bezpieczeństwo transmisji w sieciach rozległych
 • Wymagania dla systemów wojskowych IT
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Zintegrowane systemy ochrony danych
 • Ochrona przed hackingiem

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja na studia rozpoczyna się w marcu. Rekrutacja prowadzona jest do pierwszych dni października lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnym kierunku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego prowadzi też nabór zimowy. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie lutego i marca. Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji tel. 58 660 74 10

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym na studia I stopnia należy posiadać świadectwo maturalne, a na studia II stopnia dyplom ukończenia studiów I stopnia.  O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest rejestracja on-line oraz złożenie kompletu dokumentów. Maturzyści, którzy czekają na wynik egzaminu maturalnego mogą zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym, a dokumenty maturalne donieść po ich otrzymaniu.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.