Stopień I

Bezpieczeństwo Informacji

Obecnie dbałość o bezpieczeństwo informacji jest wymagana od każdego rodzaju organizacji zarządzającej danymi wrażliwymi. Z tego powodu rynek pracy potrzebuje profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Jest to zawód potrzebny i dobrze płatny, dlatego też warto podjąć studia w tym zakresie.

Studia Bezpieczeństwo informacji pozwolą Ci nabyć kompetencje w pełni wystarczające do tego, aby podjąć pracę jako administrator informacji. Jako specjalista tej dziedziny będziesz w stanie zidentyfikować miejsca wrażliwe w przedsiębiorstwie i instytucji z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji. Zdobędziesz też wiedzę i umiejętności do samodzielnego i efektywnego tworzenia praktycznego kodeksu postępowania, zapewniającego minimalizację utraty lub zniszczenia informacji, zgodnego z wymogami ekspansywnych przepisów nowelizowanych przez UE.

Zostań administratorem bezpieczeństwa informacji

Profesjonalny administrator bezpieczeństwa informacji chętnie przyjmowany jest przez organizacje. W związku ze wciąż wprowadzanymi aktualizacjami norm prawnych istnieje nieustające zapotrzebowanie na profesjonalistów tej dziedziny. Jeśli ukończysz studia na specjalności Bezpieczeństwo informacji, będziesz mógł podjąć pracę jako na przykład:

  • specjalista ds. bezpieczeństwa elektronicznego,

  • doradca klienta,

  • pracownik firmy ochroniarskiej,

  • pracownik banku,

  • funkcjonariusz policji,

  • inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego,

  • administrator systemów teleinformatycznych.

Czego nauczysz się na studiach Bezpieczeństwo informacji:

  • dowiesz się, jakie znaczenie ma administrowanie informacją w funkcjonowaniu organizacji,

  • zrozumiesz, jakie zagrożenia są związane z bezpieczeństwem informacji w erze hackingu,

  • poznasz przepisy prawne dotyczące wykładanych zagadnień,

  • zaznajomisz się z normami i standardami bezpieczeństwa informacji,

  • uzyskasz wiedzę na temat przechowywania i przetwarzania informacji.

Będziesz potrafił:

  • określać najważniejsze dla organizacji zasoby informacji wymagające ochrony,

  • przeprowadzać audyty systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji,

  • tworzyć procedury zabezpieczania informacji,

  • monitorować informatyczne systemy ich przechowywania,

  • wprowadzać w życie normy dotyczące danych wrażliwych.

Studia Bezpieczeństwo informacji pozwolą Ci rozpocząć karierę jako specjalista, na którego wiedzę zawsze będzie popyt. Staniesz się profesjonalistą pożądanym w każdej zarządzającej danymi organizacji.

Sprawdź studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłaty

    • Studia stacjonarne
    • od 376 zł / miesięcznie
    • Studia niestacjonarne
    • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

  • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacjnych
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Bezpieczeństwo transmisji w sieciach rozległych
  • Wymagania dla systemów wojskowych IT
  • Bezpieczeństwo danych osobowych
  • Zintegrowane systemy ochrony danych
  • Ochrona przed hackingiem

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

  • Komenda Miejska Policji w Gdyni

  • Straż Miejska w Gdyni

  • Straż Miejska w Gdańsku

  • Straż Miejska w Sopocie

  • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

  • Policja
  • CBA
  • CBŚ
  • Wojsko
  • Służby wywiadowcze
  • Straż Graniczna
  • Biuro Ochrony Rządu
  • ABW
  • Piony bezpieczeństwa
  • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

  • angielski

    A1 lub B2

  • hiszpański

    A1

  • rosyjski

    A1

  • niemiecki

    A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

  • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

    Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

  • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

    Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

  • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

    Rekrutacja na studia rozpoczyna się w marcu. Rekrutacja prowadzona jest do pierwszych dni października lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnym kierunku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego prowadzi też nabór zimowy. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie lutego i marca. Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji tel. 58 660 74 10

  • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

    O przyjęciu na studia do WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym na studia I stopnia należy posiadać świadectwo maturalne, a na studia II stopnia dyplom ukończenia studiów I stopnia.  O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest rejestracja on-line oraz złożenie kompletu dokumentów. Maturzyści, którzy czekają na wynik egzaminu maturalnego mogą zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym, a dokumenty maturalne donieść po ich otrzymaniu.

  • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

    Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
    Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
    71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
    Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

  • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

    Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
    Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

    Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
    ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.