Stopień I

Bezpieczeństwo w Biznesie
studia I stopnia

NOWOŚĆ

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Specjalność Bezpieczeństwo w Biznesie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną przedsiębiorstw przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak: cyberataki, utrata informacji, korupcja czy naruszenie mienia. Studia przygotowują absolwentów do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz monitoringu bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać Bezpieczeństwo w Biznesie na WSAiB w Gdyni

Specjalność Bezpieczeństwo w Biznesie w WSAiB wyróżnia się na tle innych uczelni ze względu na szeroki zakres tematyczny, praktyczne podejście do nauczania oraz doświadczonych wykładowców. WSAiB kładzie duży nacisk na zapewnienie studentom wiedzy związanej z zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa, koordynacją i wdrażaniem kluczowych dokumentów oraz narzędzi w zakresie bezpieczeństwa oraz analizą i oceną ryzyka związanego z bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.

Wybierając specjalność Bezpieczeństwo w Biznesie w WSAiB w Gdyni, otrzymujesz wiele korzyści. Przede wszystkim zyskujesz możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy, która jest niezbędna w dzisiejszym świecie biznesu, gdzie zagrożenia związane z bezpieczeństwem stale rosną. WSAiB cieszy się dobrą reputacją wśród pracodawców, co może zwiększyć Twoje szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy po ukończeniu studiów.

Twoja kariera po studiach Bezpieczeństwo w Biznesie

Masz szerokie możliwości znalezienia pracy w różnych sektorach i organizacjach.Jest coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa wewnętrznego we wszystkich sektorach i branżach, ponieważ organizacje zdają sobie sprawę z konieczności ochrony swoich danych, informacji i infrastruktury przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Oto kilka miejsc, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po ukończeniu tej specjalności:

Przedsiębiorstwa i firmy: Duże i średnie przedsiębiorstwa, zarówno publiczne, jak i prywatne, często poszukują specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Możesz znaleźć pracę jako specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, analityk ryzyka lub koordynator bezpieczeństwa wewnętrznego.

Firmy konsultingowe i audytorskie: Firmy specjalizujące się w usługach doradczych i audytowych często zatrudniają specjalistów ds. bezpieczeństwa biznesowego w celu oceny ryzyka, opracowania polityk bezpieczeństwa, prowadzenia audytów i konsultacji z klientami. Możesz pracować jako konsultant ds. bezpieczeństwa informacji lub audytor bezpieczeństwa.

Instytucje finansowe: Banki, instytucje finansowe i inne podmioty sektora finansowego potrzebują wysokiego poziomu bezpieczeństwa w celu ochrony danych klientów, zapobiegania oszustwom i przeciwdziałania cyberatakowi. Możesz znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w banku lub firmie inwestycyjnej.

Sektor IT: Firmy informatyczne, dostawcy usług chmurowych, firmy z branży technologicznej często poszukują specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy pomogą w tworzeniu i wdrażaniu bezpiecznych systemów informatycznych. Możesz pracować jako analityk bezpieczeństwa IT, administrator bezpieczeństwa sieciowego lub inżynier bezpieczeństwa.

Organizacje rządowe: Rządy, agencje rządowe, organy ścigania i instytucje publiczne angażują specjalistów ds. bezpieczeństwa, aby chronić wrażliwe informacje, zapewnić bezpieczeństwo krajowe i skutecznie reagować na cyberzagrożenia. Możesz pracować jako analityk bezpieczeństwa, specjalista ds. ochrony danych lub audytor bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że kluczem do znalezienia pracy po tej specjalizacji jest nie tylko zdobycie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy, ale także budowanie sieci kontaktów, uczestnictwo w praktykach zawodowych, udział w konferencjach i szkoleniach oraz utrzymywanie się na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami z zakresu bezpieczeństwa w biznesie.

Przykładowe przedmioty

Studia na specjalności Bezpieczeństwo w Biznesie obejmują przedmioty, które przygotują Cię do pracy w obszarze bezpieczeństwa, m.in. są to:

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
 • Wywiad gospodarczy
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Przeciwdziałanie nadużyciom i ich wykrywanie w przedsiębiorstwach
 • Bezpieczeństwo informacji

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

* art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakaz wykorzystania zdjęć bez zgody autora.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.