Stopień I

Mediacje studia I stopnia

NOWOŚĆ!

Mediacje to nowość w ofercie studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Ta interdyscyplinarna dziedzina łączy w sobie zagadnienia z zakresów prawa, psychologii, bezpieczeństwa oraz administracji. Jest alternatywnym i coraz powszechniejszym sposobem rozstrzygania sporów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Może przybrać postać zarówno mediacji sądowej, jak i mediacji umownej. Wymaga do tego zawodowych mediatorów. Studenci WSAiB Gdynia zostaną przygotowani do prowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych.

Studia w tym zakresie przygotowują do wykonywania zawodu mediatora i umożliwiają ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych. Studenci odbywają praktykę w wydziałach rodzinnych sądów, podlegających Sądowi Okręgowemu w Gdańsku oraz w instytuacjach prowadzących mediacje umowne. Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem, aktywni mediatorzy.

Specjalność Mediacje - studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

W ramach specjalności student:

 • uczestniczy w warsztatach mediacyjnych i treningach symulacyjnych mediacji;
 • na ćwiczeniach symulacyjnych przygotowuje się do rozwiązywania konfliktów;
 • poznaje zagadnienia psychologii konfliktu, psychologii rodziny i kompetencji personalnych i interpersonalnych oraz podstawy prawne mediacji i wymagania dokumentacyjne w ramach zajęć praktycznych ze sporządzania dokumentacji mediacyjnej.

 

Zachęcamy do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na specjalności Mediacje - poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności zdobyte na studiach licencjackich.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 376 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Podstawy prawne i metodologiczne mediacji
 • Kompetencje personalne i interpersonalne
 • Psychologia konfliktu
 • Warsztaty medicyjne
 • Dokumentacja w mediacji
 • Trening symulacji mediacji rodzinnych

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Wojskowa Komisja Uzupełnień Gdynia

 • Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Ośrodek Aktywności Zawodowej MON

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.