Stopień I

Mediacje
studia I stopnia

NOWOŚĆ!

Mediacje to nowość w ofercie studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Ta interdyscyplinarna dziedzina łączy w sobie zagadnienia z zakresów prawa, psychologii, bezpieczeństwa oraz administracji. Jest alternatywnym i coraz powszechniejszym sposobem rozstrzygania sporów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Może przybrać postać zarówno mediacji sądowej, jak i mediacji umownej. Wymaga do tego zawodowych mediatorów. Studenci WSAiB Gdynia zostaną przygotowani do prowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych.

Studia w tym zakresie przygotowują do wykonywania zawodu mediatora i umożliwiają ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych. Studenci odbywają praktykę w wydziałach rodzinnych sądów, podlegających Sądowi Okręgowemu w Gdańsku oraz w instytuacjach prowadzących mediacje umowne. Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem, aktywni mediatorzy.

Specjalność Mediacje - studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

W ramach specjalności student:

 • uczestniczy w warsztatach mediacyjnych i treningach symulacyjnych mediacji;
 • na ćwiczeniach symulacyjnych przygotowuje się do rozwiązywania konfliktów;
 • poznaje zagadnienia psychologii konfliktu, psychologii rodziny i kompetencji personalnych i interpersonalnych oraz podstawy prawne mediacji i wymagania dokumentacyjne w ramach zajęć praktycznych ze sporządzania dokumentacji mediacyjnej.

 

Zachęcamy do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na specjalności Mediacje - poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności zdobyte na studiach licencjackich.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 588 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 546 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Podstawy prawne i metodologiczne mediacji
 • Kompetencje personalne i interpersonalne
 • Psychologia konfliktu
 • Warsztaty medicyjne
 • Dokumentacja w mediacji
 • Trening symulacji mediacji rodzinnych

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Wojskowa Komisja Uzupełnień Gdynia

 • Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Ośrodek Aktywności Zawodowej MON

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 1.03.-30.09.2021 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.