Stopień I

Obronność
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Od bardzo dawna wojna nie toczyła się tak blisko naszych domów, jak dzisiaj. Konflikt zbrojny trwający w Ukrainie wykazał potrzebę poszerzenia oferty edukacyjnej o specjalność, na której studenci nabywają wiedzę o wojnie, bezpieczeństwie militarnym oraz pozyskują wojskowe umiejętności praktyczne.

Atuty specjalności Obronność
Studia na specjalności Obronność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotują Cię zarówno do pełnienia służby wojskowej, jak i do pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz w zakładach polskiego przemysłu obronnego.
Wykładowcy z doświadczeniem praktycznym zapewnią Ci nabycie wiedzy dotyczącej działalności obronnej całego państwa, wykraczającej poza aktywność sił zbrojnych.
Studia na specjalności Obronność to edukacyjna propozycja dla osób zainteresowanych karierą w strukturach związanych z obronnością państwa m.in. absolwentów szkół mundurowych, osób zainteresowanych karierą w siłach zbrojnych, ale także osób łączących swą przyszłość z przemysłem obronnym.

Kończąc kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na specjalności Obronność będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zdobędziesz podczas zajęć w ramach m.in. następujących przedmiotów:

 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Bezpieczeństwo morskie państw
 • Prawo wojenne i wojskowe
 • Wojskowe służby specjalne
 • Pierwsza pomoc w działaniach taktycznych
 • Technologie w przemyśle zbrojeniowym
 • Administracja wojskowa
 • Siły zbrojne i polityka bezpieczeństwa wybranych państw

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata możesz kontynuować naukę na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

 

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

* art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakaz wykorzystania zdjęć bez zgody autora.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.