Stopień I

Zarządzanie Kryzysowe studia I stopnia

NOWOŚĆ!

STUDIA REALIZOWANE W LĘBORKU

Zarządzanie kryzysowe to istotny zakres działania urzędów wszystkich szczebli władzy, instytucji kultury oraz przedsiębiorstw - wszystkie bowiem organizacje doświadczają sytuacji kryzysowych.

Studenci specjalności Zarządzanie Kryzysowe, na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Uczelni Kwiatkowskiego zostaną przygotowani do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku ich wystąpienia oraz usuwania ich skutków, a także odbudowy infrastruktury krytycznej i innych zasobów w instytucjach administracji publicznej i organach władzy.

Studenci zdobędą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje do planowania, organizacji i realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, kreatywnego i innowacyjnego zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, logistyki w zarządzaniu kryzysowym, czy też rozpoznawania istoty zagrożeń kryzysowych i ich skutków dla człowieka i środowiska.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w charakterze:

 • funkcjonariusza służb mundurowych;
 • specjalisty lub kierownika komórek organizacyjnych w strukturach kryzysowych jednostek administracji publicznej;
 • specjalisty lub kierownika komórek organizacyjnych w firmach ochrony osób i mienia.

 

Zdobytą wiedzę absolwenci studiów 1 stopnia będą mogli pogłębić na studiach magisterskich w WSAiB Gdynia, wybierając specjalność Menedżer Bezpieczeństwa - Zarządzanie Kryzysowe.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłaty

  • Studia niestacjonarne (cena od)
  • 262 zł / miesięcznie Lębork

Przykładowe przedmioty

 • System ochrony ludności
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Organizacja systemu zarządzania kryzysowego
 • Ochrona infrastruktury krytycznej
 • Ratownictwo w zarządzaniu kryzysowym
 • Zarządzanie kryzysem w sytuacji zagrożeń

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.