Stopień I

Finanse i Bankowość
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line

Chcesz studiować Finanse i Bankowość? Wybierz studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. To znakomita propozycja dla wszystkich wiążących swoją przyszłość zawodową z finansami, a jednocześnie oczekujących programu studiów, który perfekcyjnie połączy teoretyczne zagadnienia z praktycznymi rozwiązaniami.

Studia w Trójmieście na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności Finanse i Bankowość pozwolą Ci rozwinąć skrzydła i będą pierwszym krokiem do Twojej kariery w sektorze finansowym. Kładziemy nacisk na wysokie kompetencje oraz praktyczne umiejętności naszych absolwentów, dlatego program studiów zakłada praktyki zawodowe umożliwiające poznanie specyfiki branży.

Studia w Trójmieście? Wybierz WSAiB w Gdyni

Studia w Gdyni na specjalności Finanse i Bankowość otwierają drogę do wielu zawodów związanych z zarządzaniem finansami. Nasz rozbudowany program studiów licencjackich obejmuje zagadnienia związane m.in. z ekonomiką przedsiębiorstw, rynkami finansowymi, zarządzaniem ryzykiem, kontrolą finansową i rachunkowością oraz bankowością.

W trakcie nauki nasi studenci zdobywają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności zarządzania finansami w bankach komercyjnych, spółdzielniach, firmach pośrednictwa kredytowego i wszelkiego typu przedsiębiorstwach zajmujących się efektywnym wykorzystaniem zasobów finansowych. Zdobywając dyplom ukończenia studiów licencjackich, możesz także podjąć pracę:

 • w działach finansowych oraz w działach analizy finansowej,

 • w controllingu,

 • w międzynarodowych instytucjach finansowych,

 • w instytucjach publicznych,

 • w firmach ubezpieczeniowych,

 • w charakterze doradcy w instytucjach finansowych zajmujących się pośrednictwem i obrotem papierami wartościowymi,

 • w firmach z branży HR oraz w komórkach ds. kadr i płac.

Stawiamy na konkretne kompetencje i umiejętności, a także na języki obce (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski). Program studiów jest kompleksowo dostosowany do wymagań, jakie stawia przed absolwentami rynek pracy w sektorze finansów. Reagujemy na zmieniające się trendy w tym zakresie, profesjonalnie przygotowując studentów do ich przyszłej pracy zawodowej.

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 420 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 357 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 357 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Bank komercyjny, jego organizacja i zarządzanie
 • Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu teryt.
 • Controlling finansowy
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Międzynarodowe rynki finansowe

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 1.03.-30.09.2021 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.