Stopień I

Finanse i Bankowość
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Chcesz studiować Finanse i Bankowość? Wybierz studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. To znakomita propozycja dla wszystkich wiążących swoją przyszłość zawodową z finansami, a jednocześnie oczekujących programu studiów, który perfekcyjnie połączy teoretyczne zagadnienia z praktycznymi rozwiązaniami.

Studia w Trójmieście na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności Finanse i Bankowość pozwolą Ci rozwinąć skrzydła i będą pierwszym krokiem do Twojej kariery w sektorze finansowym. Kładziemy nacisk na wysokie kompetencje oraz praktyczne umiejętności naszych absolwentów, dlatego program studiów zakłada praktyki zawodowe umożliwiające poznanie specyfiki branży.

Studiuj Finanse i Bankowość – zdobądź dobrą pracę

W trakcie nauki zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności zarządzania finansami w bankach komercyjnych, spółdzielniach, firmach pośrednictwa kredytowego i wszelkiego typu przedsiębiorstwach zajmujących się efektywnym wykorzystaniem zasobów finansowych. Zdobywając dyplom ukończenia studiów licencjackich, możesz także podjąć pracę:

 • w działach finansowych oraz w działach analizy finansowej,
 • w controllingu,
 • w międzynarodowych instytucjach finansowych,
 • w instytucjach publicznych,
 • w firmach ubezpieczeniowych,
 • w charakterze doradcy w instytucjach finansowych zajmujących się pośrednictwem i obrotem papierami wartościowymi,
 • w firmach z branży HR oraz w komórkach ds. kadr i płac.

Finanse i Bankowość to specjalność, która oferuje Ci szanse pracy w perspektywicznym sektorze usług, jakim jest FinTech. Zarówno współczesna bankowość, jak i firmy działające na rynku finansowym korzystają z nowoczesnych technologii, a studia w tym zakresie pozwolą Ci zrozumieć trendy oraz poznasz prognozy ekspertów na przyszłość. Zostając absolwentem studiów Finanse i Bankowość możesz związać się m.in. z firmami wyznaczającymi nowe kierunki w branży i pracować przy innowacyjnych projektach.

Czego nauczysz się na specjalności Finanse i Bankowość?

Studia w Gdyni na specjalności Finanse i Bankowość otworzą Ci drogę do wielu zawodów związanych z zarządzaniem finansami. W naszym rozbudowanym programie studiów licencjackich obejmujemy zagadnienia związane m.in. z ekonomiką przedsiębiorstw, rynkami finansowymi, zarządzaniem ryzykiem, kontrolą finansową i rachunkowością oraz bankowością.

Stawiamy na konkretne kompetencje i umiejętności, a także na języki obce (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski). Program studiów jest kompleksowo dostosowany do wymagań, jakie stawia przed Tobą rynek pracy w sektorze finansów. Reagujemy na zmieniające się trendy w tym zakresie, profesjonalnie przygotowujemy Cię do przyszłej pracy zawodowej.

Przykładowe przedmioty

 • Decyzje w zarządzaniu bankiem komercyjnym
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Analiza portfelowa i techniczna
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Inwestycje finansowe

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Izabela Kalczyńska

Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.