Stopień I

Finanse i Bankowość studia I stopnia

Chcesz studiować Finanse i Bankowość? Wybierz studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. To znakomita propozycja dla wszystkich wiążących swoją przyszłość zawodową z finansami, a jednocześnie oczekujących programu studiów, który perfekcyjnie połączy teoretyczne zagadnienia z praktycznymi rozwiązaniami.

Studia w Trójmieście na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności Finanse i Bankowość pozwolą Ci rozwinąć skrzydła i będą pierwszym krokiem do Twojej kariery w sektorze finansowym. Kładziemy nacisk na wysokie kompetencje oraz praktyczne umiejętności naszych absolwentów, dlatego program studiów zakłada praktyki zawodowe umożliwiające poznanie specyfiki branży.

Studia w Trójmieście? Wybierz WSAiB w Gdyni

Studia w Gdyni na specjalności Finanse i Bankowość otwierają drogę do wielu zawodów związanych z zarządzaniem finansami. Nasz rozbudowany program studiów licencjackich obejmuje zagadnienia związane m.in. z ekonomiką przedsiębiorstw, rynkami finansowymi, zarządzaniem ryzykiem, kontrolą finansową i rachunkowością oraz bankowością.

W trakcie nauki nasi studenci zdobywają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności zarządzania finansami w bankach komercyjnych, spółdzielniach, firmach pośrednictwa kredytowego i wszelkiego typu przedsiębiorstwach zajmujących się efektywnym wykorzystaniem zasobów finansowych. Zdobywając dyplom ukończenia studiów licencjackich, możesz także podjąć pracę:

 • w działach finansowych oraz w działach analizy finansowej,

 • w controllingu,

 • w międzynarodowych instytucjach finansowych,

 • w instytucjach publicznych,

 • w firmach ubezpieczeniowych,

 • w charakterze doradcy w instytucjach finansowych zajmujących się pośrednictwem i obrotem papierami wartościowymi,

 • w firmach z branży HR oraz w komórkach ds. kadr i płac.

Stawiamy na konkretne kompetencje i umiejętności, a także na języki obce (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski). Program studiów jest kompleksowo dostosowany do wymagań, jakie stawia przed absolwentami rynek pracy w sektorze finansów. Reagujemy na zmieniające się trendy w tym zakresie, profesjonalnie przygotowując studentów do ich przyszłej pracy zawodowej.

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 376 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Bank komercyjny, jego organizacja i zarządzanie
 • Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu teryt.
 • Controlling finansowy
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Międzynarodowe rynki finansowe

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.