Stopień I

Podatki i Doradztwo Podatkowe studia I stopnia

NOWOŚĆ

Podatki i Doradztwo Podatkowe to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji. Są to innowacyjne studia w Gdyni stanowiące połączenie kompetencji z dyscyplin - Finansów (w tym Rachunkowości) oraz Prawa.

Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego-skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej).

Specjalność Podatki i Doradztwo Podatkowe - studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów, rachunkowości i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów ewidencji rachunkowej i podatkowej działalności podmiotów gospodarczych. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej. Zajęcia prowadzone są przez finansistów praktyków, menedżerów i prawników. Studenci odbywają praktyki zawodowe w prestiżowych centrach usług finansowych, renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Studia I stopnia dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów II stopnia.
Studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia na specjalności Podatki i Doradztwo Podatkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Doradca podatkowy

To zawód bardzo pożądany, umożliwiający podjęcie pracy zarówno w administracji, jak i w sektorze prywatnym. Są to kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych. W sektorze prywatnym doradca podatkowy może być cennym nabytkiem dla przedsiębiorstwa w działach finansowych i księgowości, jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego, albo w firmie doradztwa podatkowego. Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik.
Studia obejmują wiele zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego. Wpis na listę doradców wymaga uprzedniego odbycia praktyk i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów organizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 376 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Podatki pośrednie i bezpośrednie
 • Podatki samorządowe
 • Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Postępowanie podatkowe
 • Kontrola podatkowa i skarbowa
 • Wykładnia prawa podatkowego
 • Teoria podatku i opodatkowania

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.