Stopień I

Podatki i Doradztwo Podatkowe

NOWOŚĆ

Podatki i Doradztwo Podatkowe to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji. Są to innowacyjne studia w Gdyni stanowiące połączenie kompetencji z dyscyplin - Finansów (w tym Rachunkowości) oraz Prawa.

Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego-skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej).

Studia dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów, rachunkowości i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów ewidencji rachunkowej i podatkowej działalności podmiotów gospodarczych. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej. Zajęcia prowadzone są przez finansistów praktyków, menedżerów i prawników. Studenci odbywają praktyki zawodowe w prestiżowych centrach usług finansowych, renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Studia I stopnia dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów II stopnia.
Studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia na specjalności Podatki i Doradztwo Podatkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Doradca podatkowy

To zawód bardzo pożądany, umożliwiający podjęcie pracy zarówno w administracji, jak i w sektorze prywatnym. Są to kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych. W sektorze prywatnym doradca podatkowy może być cennym nabytkiem dla przedsiębiorstwa w działach finansowych i księgowości, jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego, albo w firmie doradztwa podatkowego. Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik.
Studia obejmują wiele zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego. Wpis na listę doradców wymaga uprzedniego odbycia praktyk i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów organizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 376 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Podatki pośrednie i bezpośrednie
 • Podatki samorządowe
 • Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Postępowanie podatkowe
 • Kontrola podatkowa i skarbowa
 • Wykładnia prawa podatkowego
 • Teoria podatku i opodatkowania

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10 / 58 660 74 32 (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.