Stopień I

Podatki i Doradztwo Podatkowe
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Podatki i Doradztwo Podatkowe to studia międzywydziałowe, realizowane we współpracy Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji. Są to innowacyjne studia w Gdyni stanowiące połączenie kompetencji z dyscyplin - Finansów (w tym Rachunkowości) oraz Prawa.

Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego-skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej).

Specjalność Podatki i Doradztwo Podatkowe - studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów, rachunkowości i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów ewidencji rachunkowej i podatkowej działalności podmiotów gospodarczych. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej. Zajęcia prowadzone są przez finansistów praktyków, menedżerów i prawników. Studenci odbywają praktyki zawodowe w prestiżowych centrach usług finansowych, renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Studia I stopnia dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów II stopnia.
Studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia na specjalności Podatki i Doradztwo Podatkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Doradca podatkowy

To zawód bardzo pożądany, umożliwiający podjęcie pracy zarówno w administracji, jak i w sektorze prywatnym. Są to kwalifikacje niezbędne dla organów podatkowych. W sektorze prywatnym doradca podatkowy może być cennym nabytkiem dla przedsiębiorstwa w działach finansowych i księgowości, jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego, albo w firmie doradztwa podatkowego. Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik.
Studia obejmują wiele zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego. Wpis na listę doradców wymaga uprzedniego odbycia praktyk i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów organizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Przykładowe przedmioty

 • Ordynacja podatkowa i postępowanie administracyjne
 • Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
 • VAT i akcyza w przedsiębiorstwie
 • Podatki dochodowe w przedsiębiorstwie
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Kodeks karny skarbowy

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz

Prezes Zarządu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • niemiecki

  A1

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Izabela Kalczyńska

Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy podczas studiów nauczę się analizy finansowej?

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

 • 2. Czy Uczelnia oferuje pomoc w odbyciu praktyk?

  WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

   

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.