Stopień I

Logistyka Miejska
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Jak gospodarować obszarami zurbanizowanymi, jak lokalizować obiekty infrastruktury miejskiej, jak konfigurować systemy transportu miejskiego i monitorować ruch, czy też projektować ekologistykę? Te zagadnienia zgłębiane są na studiach specjalności Logistyka miejska w WSAiB Gdynia.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA MIEJSKA W WSAiB?

Współczesne miasta to coraz bardziej złożone systemy logistyczne. Procesy logistyczne w nich zachodzące wymagają zaś ukierunkowanego i specjalistycznego planowania, realizacji i kontroli efektów oraz wdrażania rozwiązań w różnorodnych przestrzeniach: ekonomicznej, społecznej i kulturowej.

Logistyka miejska wymaga specjalistycznych kompetencji zawodowych i umiejętności. Studenci pozyskają wiedzę z zakresu zarządzania miastem i jego otoczeniem. Poznają logistyczne koncepcje, systemy i strategie obsługi potrzeb tzw. użytkowników miast - mieszkańców, turystów, przedsiębiorstw i instytucji, logistycznego wspierania oraz modelowania przepływów pasażerów
i ładunków, gospodarowania mediami, kształtowania inteligentnych miast typu Smart City i Eco City, logistyki kryzysowej i humanitarnej. Zapoznają się również z dobrymi praktykami w wymienionych zakresach.
Wykłady i ćwiczenia prowadzą specjaliści i uznani praktycy - eksperci w sferze administracji publicznej i logistyki miejskiej.
Studenci specjalności Logistyka miejska będą uczestniczyli w warsztatach, seminariach logistycznych, grze miejskiej i wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach. Będą pozyskiwali umiejętności na praktykach zawodowych, doskonalili umiejętności językowe i uczestniczyli w działalności Naukowego Koła Logistyki TIR.
Absolwenci 3-letnich studiów uzyskają dyplom licencjata kierunku zarządzanie i specjalności Logistyka miejska z możliwością kontynuowania nauki na II stopniu (studia magisterskie)
w WSAiB Gdynia.

PROFIL KANDYDATA I STUDENTA NA SPECJALNOŚCI LOGISTYKA MIEJSKA

Interesuje Cię nowoczesne, inteligentne miasto, jego przeobrażenia i rozwój? Masz wizję doskonalenia struktur zurbanizowanych i poprawy komfortu życia ich mieszkańców? Chcesz włączyć się w procesy tworzenia przyjaznych systemów miejskich? To specjalność dla Ciebie. Zostań logistykiem przestrzeni swojej małej ojczyzny.

Praca w przedsiębiorstwach zaangażowanych w logistykę miejską wymaga przedsiębiorczości, logicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji. Jeśli lubisz wyzwania, chcesz
w przyszłości współtworzyć przyjazne miasta - to specjalność dla Ciebie. Zapoznaj się
z informacjami i wybierz studia w WSAiB.

Przykłądowe przedmioty

 • Zarządzanie obszarem miejskim
 • Infrastruktura miejska
 • Ekologistyka miejska
 • Logistyka obsługi transportowej miast
 • Logistyka bezpieczeństwa na obszarach zurbanizowanych
 • Modelowanie procesów i systemów logistycznych w miastach
 • Wykład eksperta

 

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1