Stopień I

Neurologopedia
Dzieci i Dorosłych
studia I stopnia

studia I stopnia
NOWOŚĆ!
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Po ukończeniu specjalności Neurologopedia dzieci i dorosłych będziesz specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzonej komunikacji językowej w afazji, zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, takich jak dyzartria, jąkanie oraz zaburzeń mowy towarzyszących mózgowemu porażeniu dziecięcemu, autyzmowi i rozszczepom. Specjalność umożliwi Ci zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom dorosłym i dzieciom dotkniętych różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu.

Będziesz przygotowany do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia: na szpitalnych oddziałach udarowych i neurologii, neurochirurgii, laryngologii, foniatrii, neonatologii i rehabilitacji, w poradniach logopedycznych, w przychodniach specjalistycznych, poradniach przyszpitalnych, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach rehabilitacyjnych.

Przykładowe przedmioty

  • Afazja i dyzartria dzieci i dorosłych
  • Oligofrenologopedia
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • Diagnoza /terapia logopedyczna osób z rozszczepami