Stopień I

Zarządzanie kapitałem ludzkim
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Swoją karierę zawodową wiążesz z HR? Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to studia, podczas których nauczysz się od praktyków z obszaru zarządzania, jak planować i prowadzić politykę personalną. Ponieważ współpracujemy z pomorskimi firmami, zdobytą wiedzę możesz przetestować już podczas praktyk studenckich.

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?

Organizacje mogą na różne sposoby budować przewagę konkurencyjną na rynku. W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się jednak na zarządzanie zasobami ludzkimi. To jeden z powodów, dla których warto wybrać studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w WSAiB – pozwalają one zdobyć perspektywiczny zawód.

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na naszej uczelni to:

 • program dostosowany do aktualnej wiedzy i zakresu obowiązków – w czasie studiów poznasz narzędzia i rozwiązania stosowane w organizacjach,

 • więcej niż teoria – wykładowcami są m.in. doradcy przedsiębiorstw, którzy na przykładach demonstrują, jak wdrażać różne strategie ZZL i oceniać ich skuteczność,

 • rozwój umiejętności, które przydadzą Ci się w pracy zawodowej – Zarządzanie kapitałem ludzkim na naszej uczelni to studia praktyczne.

Czego nauczysz się na studiach Zarządzanie Kapitałem Ludzkim?

Wybierając Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w WSAiB, dowiesz się, jak planować, dobierać i rozwijać zasoby kadrowe firmy. Wykształcisz też umiejętności niezbędne do tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych i planowania długofalowej polityki personalnej firmy. Co jeszcze zyskasz, studiując w WSAiB?

Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu:

 • opracowywania strategii personalnych,

 • planowania działań kadrowych,

 • motywowania i oceniania pracowników,

 • rozwijania predyspozycji pracowników,

 • przywództwa – dowiesz się, jak je wzmacniać,

 • rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim,

 • tworzenia systemów motywacyjnych.

Dzięki wiedzy, którą zdobędziesz, wykształcisz podstawowe kompetencje coachingowe i umiejętności komunikacji biznesowej.

Podczas studiów z obszaru ZZL będziesz też rozwijać swoją znajomość języków obcych. Studenci mogą wybrać lektorat z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – otwórz sobie drogę do HR!

Jako absolwent studiów Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w WSAiB możesz pracować w sektorze zarówno państwowym, jak i prywatnym – w Polsce lub za granicą. Specjalistów po kierunku ZKL poszukują działy HR w dużych firmach i instytucjach samorządowych. Kompetencje zdobyte w trakcie studiów na naszej uczelni są wystarczające, aby starać się o zatrudnienie jako doradca personalny w urzędzie pracy lub agencji pracy. Nasi absolwenci pracują też jako trenerzy, liderzy zespołów i menedżerowie HR.

Alternatywną ścieżką jest kariera naukowa. Wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności możesz pogłębić na studiach Zarządzanie II stopnia, lub na studiach podyplomowych.

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – przykładowe przedmioty

 • Metody pomiaru kapitału ludzkiego organizacji

 • Rekrutacja i selekcja

 • Ocenianie pracowników

 • Systemy wynagradzania

 • Szkolenie i rozwój pracowników

 • Zarządzanie marką pracodawcy (Employer Branding)

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.