Stopień I

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Jeśli interesują Cię studia otwierające drogę do owocnej kariery, która jednocześnie daje realną satysfakcję z pracy, specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim spełni Twoje oczekiwania. Pracodawcy wciąż poszukują specjalistów Human Resources, oferując im atrakcyjne warunki finansowe. Jest to także dziedzina, która zapewnia kontakt z ludźmi, nieustanne wyzwania i pozbawiona jest monotonii. Otwórz sobie drogę do HR!

Zarządzanie ludźmi

Studia Zarządzanie kapitałem ludzkim dają szansę na nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do działań w zakresie gospodarowania kadrami. Kompetencje zdobyte w trakcie edukacji umożliwiają podjęcie pracy jako specjalista, trener, lider zespołu czy menedżer HR. Możliwe jest również znalezienie zatrudnienia w Urzędzie Pracy czy agencji pracy.

Zarządzanie ludźmi to zarządzanie zasobami w postaci ich umiejętności, wiedzy czy nawet kompetencji osobowościowych. Specjalista tej dziedziny musi mieć na uwadze równocześnie cele strategiczne swojej organizacji oraz dobro pracownika.

ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - czego się nauczysz?

Z nami dowiesz się, jak planować, dobierać i rozwijać zasoby kadrowe firmy. Wykształcisz także umiejętności potrzebne do tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych oraz planowania długofalowej polityki personalnej firmy. Służą temu takie przedmioty jak Analiza pracy; Dobór, selekcja i zwalnianie pracowników; Ocenianie pracowników; Systemy wynagradzania; Szkolenia i rozwój pracowników czy Controlling personalny.

Na studiach zdobędziesz też wiedzę z dziedziny opracowywania strategii personalnych, planowania działań kadrowych czy motywowania, oceniania i wynagradzania pracowników. Nacisk zostanie położony też na kwestie rozwijania umiejętności i predyspozycji pracowników, ponieważ jest to niezwykle istotny element budowania wartości organizacji. Inwestycje w zasoby ludzkie oraz sprzyjanie temu, by zespoły były zintegrowane i skuteczne w działaniu, są jednymi z podstawowych zadań specjalisty HR.

Studiując, poznasz także zagadnienia związane z psychologią. Dowiesz się, na czym polega udane przywództwo i jak je wzmacniać, nauczysz także, jakimi mechanizmami rządzi się praca zespołu. Wiedza, którą zdobędziesz, wykształci w Tobie także podstawowe kompetencje coachingowe, a także umiejętności komunikacji biznesowej.

Sprawdź także studia Zarządzanie II stopnia.

ZZL - przykładowe przedmioty

 • Analiza pracy
 • Dobór, selekcja i zwalnianie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Systemy wynagradzania
 • Szkolenia i rozwój pracowników
 • Controlling personalny

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 04.04. - 30.09.2022 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.