Stopień I

Zarządzanie w Logistyce studia I stopnia

NOWOŚĆ

STUDIA REALIZOWANE W LĘBORKU

Zarządzanie w Logistyce to nowość wśród specjalności kierunku Zarządzanie w Filii WSAiB w Lęborku. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców posiadających bardzo wysokie kwalifikacje. Podczas zajęć studenci zdobywają cenione na rynku pracy umiejętności, uczestniczą w case studies, prezentacjach warsztatach i symulacjach oraz odbywają zajęcia w przedsiębiorstwach branżowych.

Wybierając specjalność Zarządzanie w Logistyce studenci zdobędą kompetencje z zakresu:

 • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych wspieranych innowacyjnymi narzędziami informatyczno-komunikacyjnymi,
 • instrumentów podejmowania decyzji logistycznych oraz technik analizy ilościowo-wartościowej realizowanych procesów logistycznych,
 • dziedzin pokrewnych, w tym np. marketingu, czy sprzedaży.

Już podczas nauki studenci odbywają staże i praktyki w prestiżowych firmach, podczas których uzyskują doświadczenie w realiach funkcjonujących organizacji.

Specjalność Zarządzanie w Logistyce - studia licencjackie 

Firmy poszukują specjalistów, którzy będą samodzielnie i odpowiednio realizować przedsięwzięcia logistyczne w ramach otrzymanego budżetu, w planowanym terminie, zgodnie z przyjętymi standardami ilościowymi i jakościowymi. Ukończenie specjalności wiąże się z pozyskaniem umiejętności cenionych na rynku pracy

Absolwenci specjalności Zarządzanie w Logistyce w WSAiB im. E Kwiatkowskiego Filia w Lęborku przygotowani są do pracy m.in. w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw. Ich kompetencje są bardzo szerokie, począwszy od organizacji cyklów dostaw, aż po zarządzanie działami obsługi klienta i sprzedaży. To studia wyższe, które dają szerokie perspektywy.

Studia w Lęborku na specjalności Zarządzanie w Logistyce I stopnia to także szerokie możliwości dalszego kształcenia. Osoby planujące studia magisterskie mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie lub Logistyka w Gdyni.

Przykładowe przedmioty

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Spedycja międzynarodowa
 • Informatyka w logistyce

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.