Stopień I

Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Mimo olbrzymich wyzwań związanych z zarządzaniem turystyką ostatnim czasie, nasze potrzeby w tym zakresie stale rosną. Turystyka stała się wyznacznikiem poziomu jakości życia, wyznawanych wartości, a uczestnictwo w niej stanowi z jednej strony gwarancję odzyskiwania sił do efektywnej pracy, ale też jest okazją do rozwoju osobistego i zacieśniania relacji społecznych.

Kreowanie destynacji turystycznych jest zadaniem wymagającym interdyscyplinarnej i specjalistycznej wiedzy z wielu obszarów. Mieszkając w regionie, który od wielu lat znajduje się na szczycie listy najpopularniejszych miejsc wakacyjnych oraz wydarzeń biznesowych, warto być przygotowanym do pracy w tej pasjonującej branży. Coraz popularniejsza jest turystyka zdrowotna, która jest przejawem aktualnych trendów dotyczących zdrowego stylu życia, dążenia do balansu między pracą zawodową a życiem prywatnym oraz dbałością o zdrowie.

Absolwent studiów w Gdyni specjalności Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie nabędzie wiedzę z zakresu turystyki, specyfiki zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i marketingu w tym sektorze, a także umiejętność kreowania produktów turystycznych, które przyczyniają się do rozwoju regionów i miast, oferując ciekawe miejsca pracy i warunki do wypoczynku.

Specjalność skierowana jest do wszystkich osób, które w przyszłości planują swoją karierę zawodową w hotelarstwie, wydziałach turystyki w gminach, biurach podróży.

Perspektywy zatrudnienia:

 • biura podróży
 • obiekty spa i wellness
 • urzędy miast i gmin
 • hotele, pensjonaty
 • organizacje turystyczne

Przykładowe przedmioty

 • Podstawy turystyki i hotelarstwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Marketing usług turystycznych i hotelarskich
 • Ekonomiczne aspekty turystyki i hotelarstwa
 • Zarządzanie destynacją
 • Psychologia obsługi klienta w turystyce

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 04.04. - 30.09.2022 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.