Stopień II

Administracja Rządowa i Samorządowa

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

Studia w Gdyni magisterskie na specjalności Administracja Rządowa i Samorządowa przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej i ich organami.

Absolwenci doskonale znają procesy decyzyjne w administracji oraz biegle poruszają się w działaniach z zakresu Public Relations w sferze publicznej. Mogą starać się o przyjęcie do elitarnego korpusu Służby Cywilnej.

Dlaczego kierunek Administracja Rządowa i Samorządowa w Trójmieście jest dla Ciebie?

Cenisz sobie stabilne zatrudnienie, stałe godziny pracy i ustalony zakres obowiązków? Studia Administracja Rządowa i Samorządowa to gruntowne przygotowanie do pracy w jednostkach administracji publicznej. Ponieważ na terenie Trójmiasta działa wiele urzędów, sądów i kancelarii, studia II Stopnia Administracja Rządowa i Samorządowa na WSAiB to szansa na opanowanie teorii i rozwinięcie praktycznych umiejętności, a po uzyskaniu dyplomu również pracy na terenie Gdyni, Sopotu lub Gdańska.

Administracja Rządowa studia II stopnia – warto!

Studia II stopnia Administracja Rządowa pozwalają studentom rozwinąć wiedzę, którą zdobyli oni podczas studiów I stopnia na tym kierunku. Plan nauczania został opracowany w taki sposób, by studenci byli przygotowani do pracy w jednostkach administracji. Zajęcia obejmują naukę liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym, sporządzania rozmaitych pism oraz rozwijania umiejętności komunikowania się z klientami. Ukończenie kierunku jest też przepustką do dalszego rozwoju, np. umożliwia kształcenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dla kogo studia na kierunku Administracja Rządowa i Samorządowa?

Studia na kierunku Administracja Rządowa i Samorządowa dedykowane są osobom, które zamierzają zawodowo związać się z administracją publiczną lub samorządu terytorialnego. Studia kompleksowo przygotowują do poruszania się po zagadnieniach związanych z administracją. Absolwenci kierunku wiedzą, jak stosować przepisy prawa w praktyce, prowadzić oficjalną korespondencję i wykonywać pracę na poszczególnych stanowiskach, w tym kierowniczych.

Administracja Rządowa i Samorządowa – praca

Absolwenci kierunku Administracja Rządowa i Samorządowa są przygotowani do pracy na średnich i kierowniczych stanowiskach w jednostkach administracji publicznej. Ukończenie tej specjalizacji pozwala też skutecznie ubiegać się o pracę w instytucjach UE, sądach, kancelariach, urzędach pracy czy organizacjach międzynarodowych.

Administracja Rządowa i Samorządowa – zarobki

Wynagrodzenie absolwentów Administracji Rządowej i Samorządowej jest zróżnicowane – zależy od zajmowanego stanowiska. Zarobki urzędników administracji samorządu terytorialnego wynoszą ok. 4 tys. zł brutto. Na lepsze wynagrodzenie liczyć mogą urzędnicy zatrudnieni w gminach, miastach na prawach powiatu czy w urzędach marszałkowskich.

Zobacz pozostałe specjalności

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Współczesne systemy administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie urzędem wojewódzkim
 • Organizacja i zarządzanie urzędami samorządowymi
 • Procesy decyzyjne w administracji
 • Marketing i PR w administracji
 • Prawo wyborcze

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

 • Urząd Marszałkowski

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Wojewódzki Urząd Pracy

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania faq

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 15:00. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja w WSAiB rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy 30 września. Na każdym kierunku obowiązuje limit miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  Podczas rekrutacji na studia I stopnia w WSAiB nie są brane pod uwagę punkty zdobyte na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym należy posiadać świadectwo maturalne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest  rejestracja on-line oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Maturzyści mogą rejestrować się do systemu rekrutacyjnego przed terminem uzyskania świadectwa maturalnego, a po jego otrzymaniu dołączyć go do wymaganych dokumentów. Aby zostać studentem studiów II stopnia należy posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.