Stopień II

Mediacje -
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia magisterskie na specjalności Mediacje pozwolą Ci pogłębić już zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów i sporów. Tę specjalność proponujemy też absolwentom studiów psychologicznych, socjologicznych czy prawniczych. Wybierając te studia, poszerzysz swoje kompetencje i zdobędziesz ciekawy, pełen wyzwań zawód.

Studia magisterskie Mediacje – rozwój praktycznych umiejętności

Program studiów Mediacje opracowaliśmy tak, by umożliwićWam rozwój już posiadanych umiejętności. Na studiach będziesz uczestniczyć w warsztatach i symulacjach mediacji, podczas których poszerzysz swoje kompetencje personalne i interpersonalne. Dzięki praktykom, które odbywają się w trójmiejskich sądach (w tym Sądzie Okręgowym w Gdańsku), zapoznasz się z tym, jak wygląda codzienna praca mediatora i wykorzystasz już zdobyte informacje.

Praca w charakterze mediatora wymaga nie tylko umiejętnego stosowania procedur mediacyjnych, ale również wiedzy z różnych obszarów – w tym prawa. Wykłady i zajęcia na specjalności Mediacje prowadzone są przez praktyków z zakresu prawa, relacji interpersonalnych i psychologii. Wśród wykładowców są także aktywni zawodowo mediatorzy, dzięki czemu masz szansę zapoznać się z różnymi case study.

Mediacje II stopień - gospodarcze, administracyjne i rodzinne

Dzięki specjalności Mediacje II stopnia nabędziesz wiedzę i umiejętności z różnych obszarów, m.in.:

 • mediacje gospodarcze – mediatorzy pracują z przedsiębiorcami, którzy w sporach z innymi podmiotami gospodarczymi coraz częściej stawiają na rozwiązania alternatywne dla postępowania sądowego,
 • mediacje administracyjne – mediatorzy zostają zaangażowani w spory między obywatelami a urzędnikami,
 • mediacje rodzinne – mediatorzy pomagają rozwiązać spory na tle rozwodowym, spadkowym czy w kwestiach ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Jako absolwent specjalności Mediacje zyskasz duże możliwości rozwoju zawodowego – znajdziesz zatrudnienie w zakładach pracy, urzędach pracy, służbach mundurowych i ośrodkach pomocy społecznej. Ponieważ program studiów jest zgodny z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, to możesz współpracować z sądami jako mediator sądowy. Ukończenie studiów magisterskich pozwala Ci też na kontynuowanie kariery naukowej na studiach doktoranckich.

 

Mediacje, studia licencjackie na Administracji

 • Podstawy prawne i metodologiczne mediacji
 • Warsztaty mediacyjne
 • Prawo rodzinne w praktyce
 • Kompetencje personalne i interpersonalne
 • Psychologia konfliktu
 • Trening symulacji mediacji rodzinnych

Przykładowe przedmioty

 • Współczesne systemy administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie urzędem wojewódzkim
 • Organizacja i zarządzanie urzędami samorządowymi
 • Procesy decyzyjne w administracji
 • Marketing i PR w administracji
 • Prawo wyborcze

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Administracja?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.