Stopień II

Cyberbezpieczeństwo
studia II stopnia

NOWOŚĆ

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Intensywny rozwój technologii, nasilająca się digitalizacja, możliwości komunikacyjne stworzone przez Internet powodują wzrost wymagań wobec społeczeństwa informacyjnego.

Studia magisterskie na specjalności Cyberbezpieczeństwo to uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia i przygotowanie do dalszego rozwoju kariery w obszarze zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.
Studenci tej specjalności zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki której będą w stanie efektywnie realizować powierzone im zadania. Zostaną przygotowani technicznie i merytorycznie do analizy i oceny ryzyka, które zachodzą w środowisku informacyjnym. Będą w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz rozwiązywać sytuacje problemowe, bowiem celem zajęć prowadzonych przez naszych ekspertów jest tworzenie wiedzy umożliwiającej podejmowanie decyzji oraz użytecznej dla instytucji, w której pracują nasi absolwenci.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa, usprawnisz swoje kompetencje z zakresu krytycznej analizy myślenia, rozpoznawania błędów w procesie interpretacji danych oraz zwalczania asymetrycznych zagrożeń związanych m.in. z oszustwami z wykorzystaniem komputera.

Perspektywy zatrudnienia dzięki wiedzy, którą uzyskasz na specjalności Cyberbezpieczeństwo:

 • sektor prywatny
 • administracja publiczna
 • agencje badawcze
 • ośrodki analityczne
 • instytucje państwowe
 • podmioty infrastruktury krytycznej
 • firmy z sektora finansowego i telekomunikacyjnego
 • służby mundurowe

Przykładowe przedmioty:

 • Strategiczny wymiar cyberbezpieczeństwa RP
 • Cyberprzestrzeń jako obraz dezinformacji i propagandy
 

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nasi eksperci

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

* art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakaz wykorzystania zdjęć bez zgody autora.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.