Stopień II

Służby i Formacje Mundurowe
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Służby i Formacje Mundurowe to specjalność, którą studenci mogą wybrać na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Proponowane studia magisterskie z pewnością spełnią oczekiwania wszystkich, którzy poszukują interesujących zajęć z dużą dozą praktyki, gdzie słuchacze mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu securitologii z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

Rozważasz podjęcie studiów magisterskich? Studia Służby i Formacje Mundurowe mogą być doskonałą opcją dla Ciebie!

Kariera w służbach mundurowych

Jeśli marzysz o pracy w policji, straży granicznej, straży pożarnej, wojsku lub straży więziennej, to studia magisterskie w Służbach i Formacjach Mundurowych są idealnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu. Będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków w tych profesjonalnych organizacjach.

Specjalistyczna wiedza i rozwój umiejętności praktycznych - wybierz studia w Gdyni

Studia magisterskie w tej dziedzinie umożliwią Ci zgłębienie szczegółowej wiedzy na temat aspektów prawnych, etycznych, taktycznych i technicznych związanych z służbami mundurowymi. Będziesz poznawać najnowsze metody działania, technologie i strategie stosowane w tej dziedzinie, co pozwoli Ci stać się ekspertem w swojej dziedzinie.

Oprócz teoretycznej wiedzy, studia magisterskie w Służbach i Formacjach Mundurowych oferują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Będziesz uczestniczyć w symulacjach, scenariuszach treningowych i praktykach terenowych, które przygotują Cię do realnych sytuacji, z jakimi możesz spotkać się w przyszłej pracy.

Zbuduj sieć kontaktów i bądź elastyczny zawodowo dzięki praktycznym studiom w WSAiB

Studia magisterskie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi studentami, wykładowcami oraz przedstawicielami służb mundurowych. Będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia cennych kontaktów zawodowych i budowy sieci wsparcia, która może okazać się nieoceniona w przyszłej karierze.

Po uzyskaniu tytułu magistra Bezpieczeństwa Wewnętrznego na specjalności Służby i Formacje Mundurowe w WSAiB w Gdyni będziesz miał szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Nie tylko będziesz kwalifikowany do pracy w służbach mundurowych, ale również będziesz posiadać umiejętności, które mogą być przydatne w innych obszarach związanych z bezpieczeństwem publicznym, doradztwem czy szkoleniami.

Perspektywy zatrudnienia po studiach Służby i Formacje Mundurowe

Po ukończeniu studiów magisterskich związanych ze służbami i formacjami mundurowymi, masz kilka opcji związanych z tą specjalizacją. Oto kilka potencjalnych ścieżek kariery, które możesz rozważyć:

1. Praca w służbach mundurowych: Możesz ubiegać się o pracę w różnych formacjach mundurowych, takich jak policja, straż graniczna, straż pożarna, wojsko czy straż więzienna. Istnieje wiele różnych zawodów, w których możesz pracować, na przykład jako policjant, strażak, żołnierz czy funkcjonariusz więzienny.

2. Bezpieczeństwo publiczne: Istnieją również inne możliwości związane z bezpieczeństwem publicznym. Możesz pracować jako specjalista ds. bezpieczeństwa w instytucjach państwowych, organizacjach non-profit, firmach prywatnych, centrach zarządzania kryzysowego lub agencjach ochrony osób i mienia.

3. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa: Możesz także zająć się doradztwem w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie będziesz pomagać organizacjom w zarządzaniu ryzykiem, ochronie danych, zarządzaniu kryzysowym i planowaniu bezpieczeństwa.

4. Badania i analiza: Możesz również pracować w dziedzinie badań i analizy związanej z bezpieczeństwem. Praca jako analityk ds. bezpieczeństwa może polegać na monitorowaniu zagrożeń, opracowywaniu strategii bezpieczeństwa oraz analizie danych dotyczących przestępczości lub terroryzmu.

5. Szkolenia i edukacja: Jeśli lubisz pracę z ludźmi i przekazywanie wiedzy, możesz rozważyć karierę jako instruktor lub trener w dziedzinie służb i formacji mundurowych. Możesz prowadzić szkolenia dla nowych funkcjonariuszy, organizować kursy doskonalące lub współpracować z instytucjami edukacyjnymi.

Rekrutacja na studia

Dowiedz się dokładnie, jak przebiega rekrutacja na studia w WSAiB Gdynia, a potem podejmij wyzwanie, studiuj i zyskaj interesującą pracę, którą będziesz wykonywać z najlepszymi specjalistami w kraju!
Studia magisterskie w WSAiB Gdynia to gwarancja interesujących, praktycznych zajęć i wyjątkowej pracy.

✔Dołącz do najlepszych!

 

Przykładowe przedmioty

 • Dostęp do informacji publicznej
 • Współdziałanie służb w sytuacjach kryzysowych
 • Nowoczesne systemy łączności
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT
 • Tajemnice prawnie chronione
 • Zabezpieczanie imprez masowych

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nasi eksperci

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura

Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

* art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakaz wykorzystania zdjęć bez zgody autora.
 
 

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.