Stopień II

Służby Specjalne i Policyjne studia II stopnia
w dobie Cyberprzestępczości

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

NOWOŚĆ

Służby Specjalne i Policyjne w dobie Cyberprzestępczości to specjalność, którą studenci mogą wybrać na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Proponowane studia magisterskie z pewnością spełnią oczekiwania wszystkich, którzy poszukują interesujących zajęć z dużą dozą praktyki, gdzie słuchacze mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu securitologii z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

Celem studiów jest zapoznanie z procedurami administracyjnymi, wiedzę z zakresu ochrony tajemnicy, zabezpieczenia informacji i danych, kwalifikowaniem i systematyzowaniem zjawisk w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powietrznym i wodnym, a także bezpieczeństwa epidemiologicznego i terroryzmu. Celem proponowanych studiów jest również zapoznanie studentów z problematyką przestępczości wirtualnej. Ta nielegalna, obecna dzisiaj praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia działalność, skierowana jest przeciwko systemom komputerowym lub też realizowana jest przy wykorzystaniu systemów komputerowych, a także Internetu czy sieci komputerowych.

Na zajęciach m.in. w zakresie internetowej komunikacji przestępców, prewencji w cyberprzestępczości czy też analizy śledczej i dezinformacji oraz współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych czy zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej studenci zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności, które znakomicie przygotowują do pracy w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym, w obszarach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Decydując się na proponowane tutaj studia magisterskie, możesz zatem podjąć pracę m.in. w służbach Policji, CBA czy też w służbach specjalnych/wywiadowczych.

Absolwent studiów WSAiB Gdynia uzyska specjalistyczną wiedzę w zakresie cyberprzestępczości, jej miejsca w hierarchii zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, sposobów jej zapobiegania i zwalczania. Kluczową zaletą proponowanych zajęć jest z pewnością ich praktyczny wymiar, który znakomicie przygotowuje do pracy zawodowej i pozwala zdobyć konkretne umiejętności. Aspekt ten doceniają najlepsi specjaliści, eksperci i praktycy w branży.
Dyplom ukończenia studiów II stopnia poświadcza również przygotowanie menedżerskie do pracy na stanowiskach kierowniczych.

Studia w Gdyni to niemal gwarancja zatrudnienia w instytucjach analitycznych i badawczych, w służbach zwalczających tę właśnie formę przestępczości, w administracji państwowej, w bankowości, w organach wymiaru sprawiedliwości oraz w podmiotach gospodarczych zajmujących się branżą IT.

Dowiedz się dokładnie, jak przebiega rekrutacja na studia w WSAiB Gdynia, a potem podejmij wyzwanie, studiuj i zyskaj interesującą pracę, którą będziesz wykonywać z najlepszymi specjalistami w kraju!
Studia magisterskie w WSAiB Gdynia to gwarancja interesujących, praktycznych zajęć i wyjątkowej pracy ✔Dołącz do najlepszych!

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Dostęp do informacji publicznej
 • Współdziałanie służb w sytuacjach kryzysowych
 • Nowoczesne systemy łączności
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT
 • Tajemnice prawnie chronione
 • Zabezpieczanie imprez masowych

WSAiB Kamera. Akcja! Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz jak wyglądają zajęcia

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdyni

 • Straż Miejska w Gdańsku

 • Straż Miejska w Sopocie

 • Straż Portowa

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami - przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Robert Leksycki

b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • rosyjski

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy Kryminologia i Kryminalistyka to kierunek?

  Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

 • 2. Gdzie odbywają się praktyki?

  Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.