Stopień II

Inżynieria Procesów Logistycznych
studia magistersko inżynierskie
studia II stopnia

NOWOŚĆ!

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia dualne
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Decydując się na studia magisterskie na specjalności Inżynieria Procesów Logistycznych w WSAiB w Gdyni staniesz się wysokiej klasy specjalistą w nowoczesnej logistyce. Będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwala Ci zarządzać, analizować i optymalizować procesy logistyczne w różnych sektorach gospodarki. Twoimi wykładowcami będą praktycy, którzy przekażą Ci wiedzę wynikającą z doświadczenia z pracy w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). W ramach studiów odbędziesz praktyki i wizyty studyjne w międzynarodowych renomowanych firmach i centrach logistycznych. z którymi współpracuje nasza uczelnia.

Co zyskasz na studiach magisterskich na specjalności Inżynieria Systemów Logistycznych

1. Rozszerzoną wiedzę na temat zarządzania łańcuchem dostaw, planowania i prognozowania zapotrzebowania, zarządzania magazynem, transportu, dystrybucji, a także zakupów i zarządzania relacjami z dostawcami. Twoja wiedza będzie wzbogacona o umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analitycznych i symulacyjnych do optymalizacji procesów logistycznych.

2. Będziesz umiał identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy logistyczne, stosując zaawansowane techniki i narzędzia, takie jak analityka danych, statystyka, modelowanie i symulacja procesów.

3. Będziesz przygotowany do zarządzania projektami logistycznymi, włączając w to planowanie, organizowanie, kontrolowanie i monitorowanie ich realizacji. Będziesz wiedział jak skutecznie zarządzać zespołem i komunikować się z różnymi grupami interesariuszy.

4. Ze względu na rosnącą rolę technologii w logistyce, będziesz umiał wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw. Dodatkowo, będziesz posiadać wiedzę na temat nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja czy blockchain oraz ich wpływu na logistykę.

5. Znajomość co najmniej jednego języka obcego i umiejętność efektywnego działania w międzynarodowym środowisku - to kluczowe umiejętności, ze względu na globalny charakter większości procesów logistycznych.

6. Będziesz świadomy etycznych i prawnych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw, takich jak odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw, ochrona danych osobowych czy regulacje celne.

Gdzie znajdziesz pracę jako magister inżynier po Logistyce

Jako absolwent specjalności Inżynieria Procesów Logistycznych na kierunku Logistyka inżynierska II stopnia w WSAiB w Gdyni będziesz dobrze przygotowany do pracy w wielu sektorach gospodarki, zarówno na stanowiskach operacyjnych, jak i menedżerskich.

Przykładowe obszary, w których możesz znaleźć zatrudnienie obejmują planowanie i kontrolę produkcji, zarządzanie magazynem, transport i dystrybucję, zarządzanie łańcuchem dostaw, a także konsulting i audyt procesów logistycznych. Wszystkie te stanowiska wymagają umiejętności analitycznych, zarządzania zespołami i projektami, a także wiedzy inżynierskiej, które zdobędziesz podczas studiów w WSAiB w Gdyni.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

 

Logistyka - specjalności studiów mgr-inż

Nasi eksperci