Stopień II

Logistyka Międzynarodowa studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

NOWOŚĆ

Studia magisterskie (1,5 roku, 3 semestry) na kierunku Logistyka i specjalności Logistyka Międzynarodowa poszerzają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności pozyskane na studiach licencjackich na kierunku Logistyka i na kierunkach pokrewnych, takich jak Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Interdyscyplinarny charakter kształcenia z zakresu zarządzania, nauk prawnych i finansów stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby współczesnego rynku pracy.

Studia łączą zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Wykłady prowadzą eksperci i praktycy. Podczas zajęć, ćwiczeń i warsztatów studenci poznają procedury obowiązujące w handlu międzynarodowym, zarządzania łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwach, konfigurowania systemów logistycznych oraz zasady biznesowych negocjacji w międzynarodowym środowisku logistycznym. Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej z WSAiB. Szkoła współpracuje z największymi przedsiębiorstwami branży TSL w województwie pomorskim, m.in. Portem Morskim Gdynia S.A., Uni-Logistics Sp. z o.o., innymi.

Studia przygotowują do pracy również pod względem umiejętności językowych - studenci mogą wybierać spośród kilku języków obcych wykładanych na specjalności Logistyka międzynarodowa.

PROFIL KANDYDATA I STUDENTA NA SPECJALNOŚCI LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

Absolwenci studiów w Gdyni potrafią identyfikować i interpretować problemy gospodarcze w skali krajowych sektorów gospodarczych i światowych rynków. Są przygotowani do kierowania zespołami ludzkimi, podmiotami gospodarczymi, prywatnymi i publicznymi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty we wszystkich sektorach aktywności logistycznej.
Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Logistyka zapewnia studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, pozwalające na rzetelne i twórcze wypełnianie funkcji zawodowych, w tym kierowniczych i menedżerskich, w różnych sektorach gospodarki, zarówno morskiej - przedsiębiorstwach żeglugowych, portowych, jak i lądowej – firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych, handlowych, czy też obsługujących transakcje rynkowe.

Studia II stopnia na kierunku Logistyka, specjalności logistyka Międzynarodowa trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Specjalności na kierunku Logistyka

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 516 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 516 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Międzynarodowe stosunki handlowe
 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym
 • Międzynarodowe systemy transportowe i logistyczne
 • Zarządzanie logistyką dystrybucji
 • Centra logistyczne na świeci
 • Wykład eksperta

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 18.03. br. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń. Termin zakończenia rekrutacji zostanie dostosowany do decyzji MNiSW w związku z epidemią COVID-19.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Podczas trwania epidemii COVID-19 dokumenty przyjmujemy drogą elektroniczną w formie skanów pod adresem: rekrutacja@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.