Stopień II

Logistyka Miejska
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia magisterskie na kierunku Logistyka Miejska pozwolą Ci uzupełnić wiedzę z zakresu procesów logistycznych współczesnych miast – Smart i Eco City. Wybierając ten kierunek studiów, możesz zyskać atrakcyjny zawód z przyszłością.

Studia II stopnia na kierunku Logistyka Miejska

Program studiów II stopnia Logistyka Miejska został tak zaprojektowany, aby absolwenci studiów I stopnia mogli rozwinąć już posiadaną wiedzę. W czasie poszczególnych wykładów i ćwiczeń poszerzysz swoją wiedzę m.in. o gospodarowanie obszarami zurbanizowanymi czy zasady konfigurowania systemów transportu miejskiego i ruchu publicznego. Poznasz także narzędzia usprawniające logistykę miejską i nauczysz się z nich korzystać. W czasie zajęć poruszane są też zagadnienia z zakresu partycypacji społecznej. Zdobywając gruntowną wiedzę teoretyczną i uzupełniając ją o praktykę, będziesz przygotowany do podejmowania decyzji i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w nowoczesnych miastach i aglomeracjach – takich jak Trójmiasto.

Studia stacjonarne i zaoczne na kierunku Logistyka Miejska to możliwość zdobycia wiedzy przekazywanej przez specjalistów. W WSAiB w Gdyni wykładają eksperci, którzy zajmują się m.in. administracją samorządową, logistyką czy transportem publicznym.

Logistyka Miejska – studia stacjonarne i niestacjonarne

W WSAiB w Gdyni kierunek Logistyka Miejska to zarówno studia stacjonarne, jak i studia zaoczne. Niezależnie od tego, czy będziesz uzupełniać wiedzę w trybie dziennym, czy też weekendowym, zyskasz gruntowne przygotowanie do pracy na stanowisku menedżera w administracji miejskiej czy pracownika zarządu komunikacji miejskiej. Ten kierunek studiów dedykowany jest także osobom planującym pracę w firmach i przedsiębiorstwach, które na swoją siedzibę wybrały Trójmiasto, a które współpracują z instytucjami publicznymi. Jeżeli w przyszłości zamierzasz starać się np. o mandat radnego bądź pracować jako innowator na rzecz jednego z dużych miast (choćby Gdańska), proponowana specjalizacja również może Ci się przydać.

Studia na kierunku Logistyka Miejska trwają 3 semestry. Absolwenci otrzymują dyplom magistra kierunku Zarządzanie i specjalności Logistyka Miejska WSAiB Gdynia.

Przykładowe przedmioty

 • Zarządzanie obszarem miejskim
 • Infrastruktura miejska
 • Ekologistyka miejska
 • Logistyka obsługi transportowej miast
 • Logistyka bezpieczeństwa na obszarach zurbanizowanych
 • Modelowanie procesów i systemów logistycznych w miastach
 • Wykład eksperta

 

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

pytania rekrutacja studia wsaib

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 04.04. - 30.09.2022 r Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.