Stopień II

Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

W dynamicznie rozwijającym się świecie coraz bardziej zyskują na znaczeniu kompetencje komplementarne. Studia II stopnia z zakresu Transportu, Spedycji i Logistyki wyposażą absolwentów w wiedzę i zestaw praktycznych umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się
w realiach przedsiębiorstw w środowisku krajowym i międzynarodowym
. Logistyka, Spedycja i Transport to studia, dzięki którym absolwenci zyskują całościowy ogląd na branżę spedycyjną, logistyczną i transportową. Wiedza ta jest dziś niezbędna do sprawnego zarządzania logistyką przedsiębiorstw. Te specjalistyczne studia II stopnia na uczelni w Trójmieście to szansa na dostęp do edukacji zgodnej z najwyższymi, światowymi standardami, a także możliwość korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi pracy już na etapie edukacji.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce będą dobrym wyborem dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z zarządzaniem transportem i operacjami logistycznymi przedsiębiorstwa. WSAiB w Gdyni to najstarsza niepubliczna szkoła na Pomorzu, która łączy długoletnią tradycję z zamiłowaniem do innowacji. Dzięki temu podejściu, studenci są wdrażani w zarządzanie transportem, spedycją i logistyką z pasją i zaangażowaniem ze strony kadry akademickiej, a wiedza teoretyczna znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Absolwenci wchodzą na rynek pracy z gotowością do podjęcia ciekawych wyzwań zawodowych. Kierunek Zarządzanie w Transporcie, Spedycji i Logistyce to idealne rozwiązanie dla osób, których zainteresowania oscylują wokół tematów związanych z procesami logistycznymi i spedycyjnymi, a które ponadto wiążą swoją przyszłość z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Kierunek studiów powstał w odpowiedzi na potrzeby studentów, którzy nie chcą ograniczać swoich horyzontów i kierunki Logistyka czy Spedycja nie wyczerpują w pełni ich zainteresowań.

Kandydaci mogą podjąć naukę w trybie stacjonarnym i zaocznym. Oba rozwiązania dają studentom gwarancję uzyskania kompletnych kompetencji, niezbędnych do swobodnego poruszania się po krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Studenci mają szansę wyboru odpowiedniego trybu studiów, który będzie dopasowany do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Jednak niezależnie od tego, czy kandydat zdecyduje się na studia zaoczne, czy stacjonarne, podjęcie nauki w Trójmieście daje ogromne możliwości na znalezienie pracy w prężnie rozwijającym się Gdańsku czy Gdyni.

Przykładowe przedmioty

 • Transport a zarządzanie przestrzenią
 • Prawo transportowe
 • Technologie transportowe
 • Zarządzanie w branży TSL
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Zrównoważony rozwój branży TSL
 • Wykład eksperta

 

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Port Gdynia S.A.

 • Polpharma S.A.

 • C. Hartwig Gdynia S.A.

 • Eurotrans

 • ATC Cargo S.A.

Firmy logistyczne poszukują pracowników, którzy wykazują się zarówno wiedzą praktyczną jak i teoretyczną. Taką wiedzę może zapewnić odpowiedni system edukacji oparty na współpracy grona wybitnych nauczycieli akademickich i praktyków biznesu. Praktyka z teorią często nie zgadzają się ze sobą. Jednak częściej współpracują. A na pewno zawsze czerpią wzajemnie ze swoich zasobów.

Dariusz Mierkiewicz

Business Development Manager na Polskę w Port Koper (Słowenia) i BDM w SSIL, Safety and Security in Logistics

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • Firmy logistyczne
 • Centra spedycyjne
 • Firmy transportowe
 • Porty
 • Centra przeładunkowe
 • Piony logistyczne

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czym zajmuje się logistyk?

  Absolwent kierunku Logistyka to specjalista odpowiedzialny za planowanie i organizację transportu. Branża logistyczna odnotowuje obecnie bardzo dynamiczny rozwój, z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne; zjawisko to szczególnie dotyczy regionu Pomorza. Studenci kończący ten kierunek to wszechstronnie przygotowani specjaliści, którzy poza wiedzą kierunkową poznają dziedziny pokrewne, takie jak marketing czy zarządzanie.

 • 2. Jakie specjalności są najbardziej popularne?

  W tym roku na kierunku Logistyka najbardziej popularna była specjalność Logistyka Morska.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Logistyka?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.