Stopień II

Studia Menedżersko-Psychologiczne
studia II stopnia

NOWOŚĆ

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line

Studia Menedżersko-Psychologiczne to specjalność na kierunku Zarządzanie /od I semestru/

Wybierz  innowacyjne studia łączące wiedzę z zakresu zarządzania i psychologii. Specjalność realizowana jest od I semestru nauki.

Absolwent studiów w Gdyni o specjalności Menedżersko-Psychologicznej posiada niezbędną wiedzę teoretyczną oraz podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie psychologii zarządzania, psychologii motywacji, psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju osobistego.

Wybierz te studia jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat wykorzystania elementów diagnozy psychologicznej w sytuacjach biznesowych, zarządzania kompetencjami, tworzenia modeli kompetencyjnych oraz systemów motywacyjnych. Ponadto posiadać wiedzę praktyczną na temat prowadzenia sesji coachingowych z zakresu life coachingu oraz coachingu biznesowego pod superwizją, organizowania programu mentoringowego oraz zarządzania zespołem sprzedażowym dzięki wykorzystaniu elementów psychologii sprzedaży. Dzięki tym studiom, dowiesz się w jaki sposób wykorzystać odpowiednio work-life ballance do zwiększania swojej efektywności biznesowej oraz efektywności w życiu osobistym.

Specjalność Menedżersko-Psychologiczna: studia magisterskie na kierunku Zarządzanie

Odpowiednio rozwinięte umiejętności menedżerskie oraz szeroki profil wiedzy z zakresu psychologii biznesu pozwalają absolwentowi niniejszego kierunku na wykonywanie obowiązków menedżerskich w sposób ekstremalnie efektywny, wszechstronny i elastyczny, bez względu na branżę w której przyjdzie mu pracować.

Absolwent specjalności Menedżersko-Psychologicznej wpisuje się w przyjęty przez firmy i organizacje profil menedżera i posiada wszelkie narzędzia umożliwiające mu efektywne kierowanie zespołem oraz zarządzanie strategiczne w organizacji.

Umiejętności absolwenta Studiów Menedżersko-Psychologicznych:

- potrafi stawiać i egzekwować w sposób odpowiedni cele od swoich podwładnych

- umie wykorzystywać optymalnie zasoby prowadzonego przez siebie zespołu,

- wie jak stosować techniki coachingowe i rozwojowe do ciągłego powiększania efektywności pracowników

- w zgodzie z najwyższymi standardami moralnymi i etycznymi potrafi zwiększać kompetencje sprzedażowe kierowanego zespołu.

Perspektywy zatrudnienia:

 • menedżer,
 • lider zespołu,
 • koordynator procesów rozwojowych,
 • szkoleniowiec

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • od 672 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 672 zł / miesięcznie

NOWOŚĆ studia on-line

od 672 zł / miesięcznie