Stopień II

Analityk Biznesowy

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

Studia Analityk Biznesowy w Gdyni to specjalność II stopnia na kierunku Zarządzanie. Celem specjalności Analityk Biznesowy jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowujących różnorodne analizy na potrzeby biznesu. Specjalność oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych.

Specjalność zaprojektowana została z myślą o osobach, które chcą pracować na stanowiskach samodzielnych specjalistów/analityków w przedsiębiorstwach. Osoby te będą przygotowane do sporządzania dla kierownictw przedsiębiorstw analiz niezbędnych w podejmowaniu decyzji. Absolwenci studiów w specjalności "Analityk biznesu" będą także posiadali wiedzę i umiejętności, które umożliwią im prowadzenie własnej działalności biznesowej. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów menedżerskich drugiego stopnia w obszarze zarządzania i finansów przedsiębiorstwa.

Adresaci specjalności
Adresatami specjalności Analityk Biznesowy są przyszli liderzy biznesu, którzy chcą związać swoje kariery zawodowe z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i „na własny rachunek”. W szczególności specjalność ta przeznaczona jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości.

Specjalność Analityk Biznesowy dostarcza wiedzy na temat:

 • Metod analizy otoczenia oraz zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa w celu identyfikacji źródeł jego przewagi konkurencyjnej;
 • Metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
 • Metod analizy i oceny modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu diagnozy jego sytuacji bieżącej i perspektyw rozwojowych;
 • Metod analizy potencjału rynkowego oferty przedsiębiorstwa;
 • Wykorzystania metod ilościowych i jakościowych do przeprowadzania analiz ekonomicznych.

Podczas studiów studenci zdobywają m.in. takie umiejętności jak:

 • Umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia o przedsiębiorstwie;
 • Umiejętność oceny sytuacji przedsiębiorstwa z perspektywy konkurencyjnej, rynkowej i finansowej;
 • Umiejętność integrowania wiedzy z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa;
 • Umiejętności interpersonalne, w szczególności w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów.

Studia w specjalności Analityk Biznesowy kształtują następujące postawy studentów:

 • Dociekliwości i krytycyzmu w ocenie faktów;
 • Odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Otwartości na poglądy i współpracę z innymi;
 • Rozmienia potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

Absolwenci specjalności Analityk Biznesowy będą przygotowani do pełnienia stanowisk samodzielnych specjalistów/analityków w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, pracy na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu analiz potrzebnych do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych. Specjalność ta przygotowuje również do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym a także w funduszach inwestycyjnych. Ponadto absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe przedmioty

 • Ekonomia
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu
 • Podstawy działalności biznesowej
 • Podstawy zarządzania
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych
 • Matematyka i statystyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketing
 • Podstawy zarządzania procesami operacyjnymi
 • Analiza branży i pozycji konkurencyjnej biznesu an
 • Psychologia biznesu
 • Analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
 • Metody optymalizacyjne w zarządzaniu

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów licencjackich. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10 / 58 660 74 32 (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.