• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stopień II

Analityk Biznesowy

Analityk Biznesowy to specjalność II stopnia na kierunku Zarządzanie. Celem specjalności Analityk Biznesowy jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowujących różnorodne analizy na potrzeby biznesu. Specjalność oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych.

Specjalność zaprojektowana została z myślą o osobach, które chcą pracować na stanowiskach samodzielnych specjalistów/analityków w przedsiębiorstwach. Osoby te będą przygotowane do sporządzania dla kierownictw przedsiębiorstw analiz niezbędnych w podejmowaniu decyzji. Absolwenci studiów w specjalności "Analityk biznesu" będą także posiadali wiedzę i umiejętności, które umożliwią im prowadzenie własnej działalności biznesowej. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów menedżerskich drugiego stopnia w obszarze zarządzania i finansów przedsiębiorstwa.

Adresaci specjalności
Adresatami specjalności Analityk Biznesowy są przyszli liderzy biznesu, którzy chcą związać swoje kariery zawodowe z praktyką biznesową, zarówno w formie pracy najemnej w przedsiębiorstwach różnej wielkości, jak i „na własny rachunek”. W szczególności specjalność ta przeznaczona jest dla ambitnych osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat metodyki analizowania sytuacji rynkowej, finansowej i konkurencyjnej przedsiębiorstwa, sposobów budowania efektywnych modeli biznesowych oraz kreowania wartości.

Specjalność Analityk Biznesowy dostarcza wiedzy na temat:

 • Metod analizy otoczenia oraz zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa w celu identyfikacji źródeł jego przewagi konkurencyjnej;
 • Metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
 • Metod analizy i oceny modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu diagnozy jego sytuacji bieżącej i perspektyw rozwojowych;
 • Metod analizy potencjału rynkowego oferty przedsiębiorstwa;
 • Wykorzystania metod ilościowych i jakościowych do przeprowadzania analiz ekonomicznych.

Podczas studiów studenci zdobywają m.in. takie umiejętności jak:

 • Umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia o przedsiębiorstwie;
 • Umiejętność oceny sytuacji przedsiębiorstwa z perspektywy konkurencyjnej, rynkowej i finansowej;
 • Umiejętność integrowania wiedzy z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa;
 • Umiejętności interpersonalne, w szczególności w zakresie zespołowego rozwiązywania problemów.

Studia w specjalności Analityk Biznesowy kształtują następujące postawy studentów:

 • Dociekliwości i krytycyzmu w ocenie faktów;
 • Odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Otwartości na poglądy i współpracę z innymi;
 • Rozmienia potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

Absolwenci specjalności Analityk Biznesowy będą przygotowani do pełnienia stanowisk samodzielnych specjalistów/analityków w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, pracy na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu analiz potrzebnych do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych. Specjalność ta przygotowuje również do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym a także w funduszach inwestycyjnych. Ponadto absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe przedmioty

 • Ekonomia
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu
 • Podstawy działalności biznesowej
 • Podstawy zarządzania
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych
 • Matematyka i statystyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketing
 • Podstawy zarządzania procesami operacyjnymi
 • Analiza branży i pozycji konkurencyjnej biznesu an
 • Psychologia biznesu
 • Analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
 • Metody optymalizacyjne w zarządzaniu

Praktyczne studia

Studia na kierunku Zarządzanie w WSAiB

dr

Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Czaja

Magdalena Czaja

Kierownik Biura Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów licencjackich. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10 / 58 660 74 32 (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.