Stopień II

Zarządzanie Finansami

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

Zarządzanie finansami to jedna ze specjalności na kierunku Zarządzanie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, jaką uczelnia przygotowała z myślą o studentach pragnących zdobyć nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne kompetencje do pracy w obszarze finansów zarówno instytucji publicznych, jak i przedsiębiorstw sektora prywatnego. To znakomita propozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość z profesjonalnym zarządzaniem finansami przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, w tym takich, które skutecznie wspierają podejmowanie decyzji finansowych.

Inwestowanie, pozyskiwanie kapitału, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie finansami międzynarodowych korporacji - to tylko wybrane zagadnienia, będące obiektem zainteresowania na specjalności Zarządzanie finansami WSAiB. To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim praktyczne podejście do kwestii zarządzania finansami i praca na przykładach przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości.

Studia magisterskie z Zarządzania finansami 

Studia II stopnia stanowią uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich. Plan zajęć w zakresie studiów z Zarządzania finansami obejmuje tutaj szereg zagadnień wyposażających studentów w wiedzę oraz kompetencje, zarówno ogólne (w tym społeczne), jak i specjalistyczne, niezbędne dla podejmowania efektywnych decyzji finansowych. Problematyka omawiana jest każdorazowo w odniesieniu do przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego oraz instytucji finansowych, takich jak banki, czy też firmy inwestycyjne.

Czy te studia są dla Ciebie? Z pewnością, jeśli tylko chcesz zdobyć wszechstronne kompetencje dotyczące narzędzi, instrumentów i metod z zakresu współczesnego zarządzania finansami. Studia magisterskie na specjalności Zarządzanie finansami można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów licencjackich. W takiej sytuacji nie jest także konieczne uzupełnianie różnic programowych.

Jeśli chcesz w przyszłości podjąć pracę związaną z finansami, interesuje Cię stanowisko w banku, firmie inwestycyjnej lub międzynarodowej korporacji, bądź też planujesz otworzyć własny biznes, a jednocześnie cenisz sobie praktyczny profil realizowanych zajęć, proponowane studia są z pewnością dla Ciebie.

Profil absolwenta studiów o specjalności Zarządzanie finansami pozwala na podjęcie zatrudnienia w charakterze menedżera, doradcy czy analityka, zarówno w firmach polskich, jak i zagranicznych oraz w instytucjach publicznych lub organizacjach.

Przykładowe przedmioty

 • Finanse międzynarodowe
 • Bankowość europejska
 • Zarządzanie finansami korporacji
 • Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym
 • Rynek pieniężny i kapitałowy
 • Instrumenty pochodne w zarządzaniu finansami

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów licencjackich. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja do WSAiB rozpoczyna się w marcu, a kończy we wrześniu.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia?

  O przyjęciu na studia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10 / 58 660 74 32 (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.