Stopień II

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
studia II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku)
studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

STUDIA REALIZOWANE SĄ W GDYNI ORAZ W LĘBORKU

Studia Gdynia II stopnia na specjalności Zarządzanie Kapitałem Ludzkim stanowią uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowania strategii personalnych, marketingu, a także doradztwa personalnego i ekonomii pracy.

Po tej specjalności będziesz doskonale przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich w pionach HR, a także zarządzania agencjami zatrudnienia oraz placówkami publicznymi o podobnym profilu.

Studia magisterskie Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – korzyści

ZZL studia II stopnia gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach m.in. menedżera, rekrutera, stratega, specjalisty ds. zasobów ludzkich czy HR Biznes Partnera. W czasie zajęć zdobędziesz wiedzę z zakresu zarówno twardego, jak i miękkiego HR. Studia magisterskie Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pozwalają pogłębić wiedzę z obszaru prawa pracy i tworzenia systemów wynagrodzeń.  Zdobędziesz konkretne kompetencje psychologiczne, dzięki którym będziesz w stanie skutecznie rozwiązywać pojawiające się konflikty, budować zespół czy motywować pracowników. Dzięki tym umiejętnościom Twoja firma może zdobyć przewagę konkurencyjną.

Nasze studia II stopnia na specjalności Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pozwalają wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce już w trakcie studiów. Nasza uczelnia współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi na terenie Pomorza, dzięki czemu możesz sprawdzić się w wybranym zawodzie już podczas praktyk studenckich.

ZZL studia II stopnia to kierunek dla Ciebie!

Jesteś zainteresowany zagadnieniami związanymi z zarządzaniem kapitałem ludzkim? Chcesz zdobyć rozległą wiedzę, aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w pracownikach? Studia II stopnia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pozwolą Ci rozwinąć swoje zainteresowania. Program tej specjalności jest interdyscyplinarny – łączy wiedzę z różnych dziedzin, w tym przede wszystkim zarządzania, psychologii i socjologii. ZZL Studia magisterskie kompleksowo przygotują Cię do pracy z pracownikami w organizacji.

Studia magisterskie Zarządzanie Kapitałem Ludzkim gwarantują kontakt ze specjalistami-praktykami i pracownikami. W czasie zajęć studenci rozwijają też swoje zdolności językowe. Dzięki pogłębieniu znajomości jednego z kilku wykładanych na WSAiB języków (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego), uczestnicy studiów mogą pracować dla zagranicznych przedsiębiorstw, które w Polsce mają swoje oddziały lub przedstawicielstwa.

Przykładowe przedmioty

 • Stosunki pracy
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Realizacja funkcji personalnej w praktyce
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Kierowanie zespołem wielokulturowym
 • Controlling personalny
 

Nasi eksperci

Szczegółowe informacje

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki

Prezydent Pracodawcy Pomorza

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

 • rosyjski

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Czy po ukończeniu innego kierunku niż Zarządzanie, można rozpocząć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie? Co z różnicami programowymi?

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

 • 2. Czy po ukończeniu studiów prowadzonych w języku angielskim absolwent otrzymuje taki sam dyplom jak po ukończeniu studiów prowadzonych w języku polskim?

  W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUTAJ

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.