Logistyka – studia inżynierskie

Opis kierunku

Studia na kierunku Logistyka – studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. To nowość w ofercie WSAiB. Studia na kierunku Logistyka inżynierska prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (dziennym i zaocznym).

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu gruntownego wykształcenia, dzięki któremu zyskasz szansę na zdobycie ciekawej i przyszłościowej pracy, to zdecyduj się na studia na kierunku Logistyka – studia inżynierskie w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Współczesne studia z Logistyki – studia inżynierskie to nowa ścieżka kształcenia specjalistów branży TSL. Jako student kierunku Logistyka inżynierska będziesz się kształcił w takich zagadnieniach jak: Informatyka techniczna i telekomunikacyjna; Inżynieria lądowa, geodezja i transport; Inteligentne systemy transportowe; Technologie informatyczne w logistyce.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Studia dualne to tryb studiów łączący kształcenie prowadzone w siedzibie Uczelni z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży, które odbywają się w Firmach Partnerskich.

W trakcie studiów zdobędziesz nowoczesną wiedzę z kilku dziedzin, składających się na szeroko pojętą logistykę. Jako student zdobędziesz nie tylko umiejętności logistyczne, ale także techniczne oraz z obszaru zarządzania i ekonomii. Wraz z rozwojem e-commerce i globalizacji, zapotrzebowanie na inżynierów logistyki rośnie, co otwiera wiele możliwości kariery w dynamicznym i rozwijającym się środowisku biznesowym.

Będziesz posiadał kompetencje, które pozwolą Ci na podjęcie pracy w dowolnym przedsiębiorstwie z szeroko pojętej branży logistycznej. Będziesz profesjonalnym inżynierem o szerokich horyzontach teoretycznych oraz kompetencjach społecznych.

Będziesz przygotowany do stosowania kluczowych w dzisiejszym świecie kompetencji, czyli krytycznego myślenia, pracy w zespole, kreatywności oraz sprawnego komunikowania się, dzięki czemu będziesz umiał efektywne rozwiązywać problemy w obszarze i na styku logistyki i biznesu.

Na studiach logistycznych w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni będziesz mógł uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach i warsztatach, które przygotują Cię do pracy w zawodzie.

 • będziesz miał możliwość zapoznania się z najnowszym oprogramowaniem informatycznym, używanym przez profesjonalnych logistyków – oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także swoje kompetencje praktyczne
 • będziesz uczestniczył w wizytach studyjnych w renomowanych Firmach Partnerskich naszej uczelni, w firmach zatrudniających specjalistów z zakresu logistyki – dowiesz się, jak wygląda praca w zawodzie i zyskasz wartościowe doświadczenia
 • nauczysz się zarządzać procesami logistycznymi oraz zapoznasz się z technikami inżynierskimi podczas warsztatów prowadzonych przez wykładowców-praktyków
 • poznasz najnowsze narzędzia informatyczne i ich wykorzystywanie przy rozwiązywaniu problemów logistycznych podczas zajęć prowadzonych w nowoczesnej sali komputerowej
 • twoimi wykładowcami będą eksperci z branży, którzy będą dzielić się swoim dowświadczeniem zawodowym – to nauka systemie uczeń-mistrz

Logistyka – studia inżynierskie to interdyscyplinarny kierunek, który idealnie wpasowuje się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Jest on przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z prężnie rozwijającą się branżą TSL – tranpsort, spedycja-logistyka.

Logistyka to dynamiczna dyscyplina, a specjaliści z jej obszaru są cenionymi pracownikami, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dlatego też studia związane z tą tematyką od lat cieszą się dużą popularnością i powodzeniem wśród studentów.

Jako absolwent studiów Logistyka – studia inżynierskie będziesz przygotowany do podjęcia pracy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, w których potrzebni są specjaliści z branży logistycznej.

Bez problemu znajdziesz zatrudnienie w sektorze handlowym i usługowym oraz produkcyjnym. Po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji zostaniesz specjalistą do spraw systemów informatycznych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, specjalistą do spraw zaopatrzenia oraz specjalistą do spraw projektów logistycznych. Co więcej, możesz pracować w przedsiębiorstwach kurierskich i transportowych.  W Trójmieście branża TSL to jedna najbardziej rozwijających się pod względem zapotrzebownia na wykwalifikowaną kadrę. Znajomość języka obcego oraz specjalistycznej terminologii branżowej otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery.

Na studiach logistycznych możesz wybrać tryb dualny kształcenia. Co to znaczy? Studia dualne to tryb studiów łączący kształcenie prowadzone w siedzibie Uczelni z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży, które odbywają się w Firmach Partnerskich. To doskonała okazja, aby już podczas studiów zdobywać doświadczenie w zawodzie pracując w renomowanych firmach.

Na czym polegają studia dualne:

 • studia w trybie dualnym możesz podjąć po 2 semestrze
 • realizacja programu studiów odbywa się od poniedziałku do środy na uczelni, a w czwartki i piątki w firmie partnerskiej
 • wymiar czasu stażu w firmie partnerskiej wynosi 240 godzin na semestr, a łączny czas stażu wynosi co najmniej 960 godzin
 • poznajesz zagadnienia związane z logistyką i transportem, a także działalność firmy partnerskiej
 • studia w systemie dualnym mogą być też podstawą do zaliczenia obowiązkowej praktyki studenckiej
 • za staż otrzymujesz wynagrodzenie.

Trwa rekrutacja na studia

Nasi eksperci

Logistyka – studia dzienne i zaoczne

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferują cztery specjalności: Logistyka Morska, Logistyka Przedsiębiorstw, Transport i Logistyka oraz Logistyka Międzynarodowa.

Partnerzy