Służby Mundurowe

studia licencjackie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE W LĘBORKU

Studia licencjackie na specjalności Służby Mundurowe adresowane są do osób, które interesują się podjęciem pracy w tego rodzaju służbach, a także tych wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Przygotujemy Cię do pełnienia obowiązków funkcjonariusza służb o charakterze policyjnym, w tym w Policji, Straży Granicznej, w Służbach Zbrojnych, w strażach i inspekcjach, a także w Służbie Więziennej, CBA, SOP i PSP.

Studia prowadzone są przez grono praktyków, pracowników służb mundurowych, wykładowców posiadających doświadczenie w pracy w Policji oraz Wojsku i realizowane są na Wydziale Zarządzania i Bezpieczeństwa Filii WSAiB w Lęborku.

Czego się nauczysz na specjalności Służby Mundurowe

 • jak funkcjonują i jakie mają uprawnienia służby mundurowe
 • jak wyglądają zasady działalności operacyjnej służb specjalnych
 • poznasz przepisy prawa niezbędne do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa
 • jakie są zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni,
 • jak udzielać pierwszej pomocy
 • jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i jak prowadzić negocjacje

Po ukończeniu studiów licencjackich na specjalności Służby Mundurowe otrzymasz tytuł zawodowy licencjata i możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
495 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
525 zł
630 zł
3150 zł
6300 zł
III
->
670 zł
3350 zł
6700 zł

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Na moich zajęciach zdobędziesz wiedzę m. in. o specyfice działalności służb specjalnych, dowiesz się jak prowadzić negocjacje, w szczególności podczas zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz jakie są zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

podinsp. w st. sp. dr, Jarosław Przyjemczak

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Menedżer Bezpieczeństwa, Służby Specjalne i Policyjne w Dobie Cyberprzestępczości, czy Obrona Terytorialna Kraju.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.