Finanse i Bankowość

studia licencjackie

Opis specjalności

Chcesz studiować Finanse i Bankowość? Wybierz studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu. To znakomita propozycja dla wszystkich wiążących swoją przyszłość zawodową z finansami, a jednocześnie oczekujących programu studiów, który perfekcyjnie połączy teoretyczne zagadnienia z praktycznymi rozwiązaniami.

Studia w Trójmieście na kierunku Finanse i Rachunkowość o specjalności Finanse i Bankowość pozwolą Ci rozwinąć skrzydła i będą pierwszym krokiem do Twojej kariery w sektorze finansowym. Kładziemy nacisk na wysokie kompetencje oraz praktyczne umiejętności naszych absolwentów, dlatego program studiów zakłada praktyki zawodowe umożliwiające poznanie specyfiki branży.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

W trakcie nauki zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności zarządzania finansami w bankach komercyjnych, spółdzielniach, firmach pośrednictwa kredytowego i wszelkiego typu przedsiębiorstwach zajmujących się efektywnym wykorzystaniem zasobów finansowych. Zdobywając dyplom ukończenia studiów licencjackich, możesz także podjąć pracę:

 • w działach finansowych oraz w działach analizy finansowej,
 • w controllingu,
 • w międzynarodowych instytucjach finansowych,
 • w instytucjach publicznych,
 • w firmach ubezpieczeniowych,
 • w charakterze doradcy w instytucjach finansowych zajmujących się pośrednictwem i obrotem papierami wartościowymi,
 • w firmach z branży HR oraz w komórkach ds. kadr i płac.

Finanse i Bankowość to specjalność, która oferuje Ci szanse pracy w perspektywicznym sektorze usług, jakim jest FinTech. Zarówno współczesna bankowość, jak i firmy działające na rynku finansowym korzystają z nowoczesnych technologii, a studia w tym zakresie pozwolą Ci zrozumieć trendy oraz poznasz prognozy ekspertów na przyszłość. Zostając absolwentem studiów Finanse i Bankowość możesz związać się m.in. z firmami wyznaczającymi nowe kierunki w branży i pracować przy innowacyjnych projektach.

Studia w Gdyni na specjalności Finanse i Bankowość otworzą Ci drogę do wielu zawodów związanych z zarządzaniem finansami. W naszym rozbudowanym programie studiów licencjackich obejmujemy zagadnienia związane m.in. z ekonomiką przedsiębiorstw, rynkami finansowymi, zarządzaniem ryzykiem, kontrolą finansową i rachunkowością oraz bankowością.

Stawiamy na konkretne kompetencje i umiejętności, a także na języki obce (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski). Program studiów jest kompleksowo dostosowany do wymagań, jakie stawia przed Tobą rynek pracy w sektorze finansów. Reagujemy na zmieniające się trendy w tym zakresie, profesjonalnie przygotowujemy Cię do przyszłej pracy zawodowej.

Przykładowe przedmioty

 • Decyzje w zarządzaniu bankiem komercyjnym
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Analiza portfelowa i techniczna
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Inwestycje finansowe

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz
Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.