Zarządzanie w Sporcie

studia magisterskie

Opis specjalności

Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie w Sporcie to nowość w ofercie WSAiB w Gdyni. To interdyscyplinarne studia łączące wiedzę z różnych dziedzin, w tym przede wszystkim zarządzania, psychologii i socjologii.

W trakcie nauki zdobędziesz kompetencje, które umożliwą Ci rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk zachodzących w organizacjach i związkach sportowych. Będziesz bardzo dobrze przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich w środowisku sportowym. Wyposażymy Cię w wiedzę i umiejętności, aby tworzyć organizacje sportowe i zarządzać nimi.

Studia magisterskie Zarządzanie w Sporcie – korzyści

 • będziesz gruntownie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z obsługą imprez sportowych
 • będziesz przygotowany do pracy i organizacji klubów sportowych, pracy w środowisku sportowym
 • będziesz wiedział, jak kierować grupami i zespołami, które funkcjonują w sporcie, zarówno wyczynowym jak i amatorskim
 • będziesz wiedział, jak wykorzystać sport w życiu dużych organizacji biznesowych, organizacji publicznych, małych i średnich firm

Studia magisterskie Zarządzanie w Sporcie gwarantują kontakt ze specjalistami-praktykami – ekspertów zarządzania, psychologów, marketerów czy socjologów. Program studiów łączy wiedzę z różnych dziedzin – zyskasz wszechstronne wykształcenie. W czasie zajęć rozwiniesz też swoje zdolności językowe. Dzięki pogłębieniu znajomości jednego z kilku wykładanych na WSAiB języków (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego), będziesz mógł pracować w zespołach międzynarodowych.

Przykładowe przedmioty na specjalności Zarządzanie w Sporcie – studia II stopnia w Gdyni

 • Zarządzanie w organizacji sportowej
 • Marketing w sporcie
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami w sporcie
 • Bezpieczeństwo imprez sportowych

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra na kierunku Zarządzanie.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
730 zł
860 zł
4300 zł
8600 zł
II (3-sem.)
->
880 zł (5 rat)
->
4400 zł

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski A1 lub B2
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1
 • rosyjski A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.