Life and Business Coaching

studia podyplomowe

Opis kierunku

Studia w Gdyni skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu life i biznes coachingu, w szczególności do:

  • osób, które chcą przygotować się do bycia coachem,
  • menedżerów, specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, szkolnictwa, rozwoju personalnego,
  • psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje, przełożonych, liderów, szefów,
  • niezależnych specjalistów – doradców personalnych i zawodowych, trenerów,
  • osób chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

Podczas studiów podyplomowych Life and Business Coaching zdobędziesz wiedzę i umiejętności prowadzenia sesji coachingowych zgodnych ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation), poznasz profesjonalne narzędzia do wspierania ludzi w obszarach życia osobistego i/lub biznesu.

Menedżerem kierunku Life and Business Coaching jest wybitny autorytet w dziedzinie coachingu Piotr Godleś – coach ACC ICF, superwizor i mentor SFCP. Absolwent „The Art and Science of Coaching” w Erickson College International w Vancouver), psycholog biznesu, trener. Szef Solution Focused Coaching Polska. Członek International Coach Federation. Specjalizuje się m.in. w coachingu dla lekarzy, właścicieli i menedżerów placówek medycznych, coachingu zespołów medycznych oraz life coachingu.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 2900 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Dlaczego warto zdecydować się na studia Life and Business Coaching?

Po ukończeniu studiów podyplomowych Life and Business Coaching możesz dodatkowo przystąpić do egzaminu cerytfikujacego i uzyskać Certyfikat Solution Focused Coach (SFC) nadany przez Solution Focused Coaching Polska.

Cena Certyfikatu Solution Focused Coaching Polska dla słuchaczy studiów podyplomowych Life & Business Coaching to 500 zł (przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne).

Jako absolwent zyskasz także możliwość rejestracji w bazie certyfikowanych coachów Studium i Solution Focused Coach, otrzymasz wsparcie w budowaniu własnego biznesu coachingowego, uzyskasz możliwość kontynuacji rozwoju poprzez sesje coachingowe z mentorem.

Duża ilość zajęć praktycznych i intensywnej pracy nad własnym rozwojem to spory atut studiów podyplomowych Life & Business Coaching.

Czego nauczysz się na studiach podyplomowych Life and Business Coaching?

Studia podyplomowe Life and Business Coaching koncentrują się na przekazaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą stworzyć w firmie optymalne warunki do rozwoju dla pracowników.

Studia Life and Business Coaching przygotowują menedżerów i szefów do:

Life and Business Coaching to studia, dzięki którym zwiększysz też własną efektywność, rozwiniesz umiejętności menedżerskiei osiągniesz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Postaw na swój rozwój i zdobywaj wiedzę od najlepszych specjalistów w branży!

Partner kierunku

Solution Focused Coaching Polska specjalizująca się
w sesjach coachingowych skierowanych do firm, instytucji i osób indywidualnych. SFCP zajmuje się także promocją profesjonalnego coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz kształceniem i rozwojem coachów poprzez organizację kursów i szkoleń coachingowych oraz certyfikację coachów.

100% praktyki

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do zawodu coacha. Studenci są przygotowywani do prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych w obszarze życia osobistego oraz biznesu w oparciu o standardy International Coach Federation.

Piotr Godleś
coach ACC ICF/superwizor SFCP

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

Wprowadzenie do coachingu
• Wprowadzenie do coachingu
• Etyka i standardy pracy coacha
Warsztat profesjonalnego coacha – umiejętności praktyczne
• Psychologia coachingu
• Komunikacja niewerbalna
• Biznes coachingowy
• Coaching w organizacji i biznesie
• Coaching zespołowy
• Teorie zmiany i uczenia się
Praktyka coachingowa
• Praktyka sesji coachingowych
• Modele coachingowe
• Procesy i narzędzia coachingowe
• Superwizja i mentoring
Biznes coachingowy
• Rynek coachingowy
• Planowanie i rozwój kariery coacha
• Szkoły coachingowe
• Marketing usług coachingowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Life&Business Coaching jest przeprowadzenie sesji coachingowych – studium przypadku oraz po II semestrze egzaminu końcowego w formie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy