Scrum Expert

studia podyplomowe

Opis kierunku

Dynamiczny rozwój biznesu i nowych technologii powoduje konieczność zmiany sposobu pracy organizacji. Tradycyjne podejście do zarządzania staje się coraz mniej skuteczne, a jego miejsce zastępuje praca w systemie projektowym. Skutkuje to coraz większym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę ze szczególnym uwzględnieniem branży IT.

Scrum Expert to kompleksowy kierunek studiów dostarczający wiedzę oraz praktyczne umiejętności, by rozwijać swoją karierę w branży IT oraz pełnić kluczowe role w projektach opartych o framework Scrum.

Studia realizowane są w partnerstwie z firmą szkoleniową Altkom Akademia.

Dla kogo są te studia

Kierunek Scrum Expert to dedykowane studia, które pomogą uzyskać odpowiednie kompetencje osobom, które chcą rozpocząć pracę w projektach opartych o framework Scrum oraz osób, które już tak pracują, ale chcą ugruntować swoją wiedzę.

Zostań studentem studiów Scrum Expert jeśli:

 • myślisz o przebranżowieniu
 • rozpocząłeś nową ścieżkę zawodową, ale chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
 • pracujesz w projektach opartych o Scrum, ale chcesz rozwinąć swój wachlarz narzędzi i nabyć nowe kompetencje
 • wiążesz swoją drogę zawodową z rolą Scrum Mastera lub Product Ownera

Dlaczego warto zdecydować się na studia podyplomowe Scrum Expert

Korzystając z tej oferty, będziesz mieć szansę:

 • zrozumieć różnicę pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym
 • poznać założenia najbardziej znanej metodyki Agile Project Management
 • zrozumieć założenia pracy projektowej opartej o framework Scrum oraz jego elementy – zdarzenia, role, artefakty
 • przećwiczyć poznane założenia Scrum w symulowanym świecie
 • dowiedzieć się, jakie odpowiedzialności spoczywają na roli Scrum Mastera czy Product Ownera
 • poznać narzędzia wspierające pracę Scrum Mastera
 • nabyć umiejętność podnoszenia efektywności pracy poprzez facylitację spotkań
 • poznać techniki zarządzania zadaniami, szacowania oraz mapowania historyjek
 • poznać założenia innych frameworków zwinnych jak SAFe czy Nexus
 • nabyć umiejętność w zakresie motywowania, angażowania zespołów rozproszonych
 • podnieść kompetencje komunikacyjne i liderskie
 • uzyskać certyfikat PeopleCert Scrum Master I (w cenie studiów)
 • przygotować się do certyfikacji PeopleCert Scrum Product Owner I oraz Agile Project Management Foundation (egzaminy dodatkowo płatne)

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

cena za 1 semestr: 4000 zł
Możliwość podziału na 9 rat

Partner kierunku:

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2022 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 40 600 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

100% praktyki

Studia podyplomowe „Scrum Expert” są doskonałym wyborem dla osób zainteresowanych pogłębieniem umiejętności zarządzania projektami przy użyciu frameworka Scrum. Program skupia się na zdobyciu zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego wdrażania Scrum. Studenci będą mieli możliwość poznania fundamentalnych zasad Scrum, takich jak planowanie sprintów, prowadzenie efektywnych spotkań i monitorowanie postępu projektu. Dodatkowo studenci zdobędą wiedzę na temat roli Scrum Mastera i Product Ownera oraz sposobów skutecznego tworzenia i zarządzania zespołami Scrum. Po ukończeniu studiów „Scrum Expert” absolwenci będą przygotowani do efektywnego zarządzania projektami w zwinnych środowiskach, wykorzystując pełny potencjał frameworka Scrum.

Maciej Hawrus
Product and Business Manager

1. Zarządzanie projektami – podejście zwinne a tradycyjne
2. Agile Project Management – metodyka zwinnego zarządzania projektami
3. Rola Scrum Mastera – przygotowanie do egzaminu PeopleCert Scrum Master I
4. Symulacja Sułtanskie Wesele – Scrum w symulowanym świecie
5. Toolbox Scrum Mastera
6. Facylitacja – sposób na poprawę efektywności
7. Kanban – opanowanie chaosu i szumu w projektach
8. User Story Mapping i Metody Szacowania w projektach
9. Design Thinking
10. Zwinna komunikacja i zarządzanie zespołem
11. Rola Product Ownera w projektach
12. SAFe – framework do zarządzania złożonymi projektami/programami
13. Nexus – minimalizowanie zależności pomiędzy zaangażowanymi osobami

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy

Masz pytania?