Suicydologia

studia podyplomowe

Opis kierunku

Studia podyplomowe Suicydologia, prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, to pierwsze w Polsce interdyscyplinarne podejście do problematyki autodestrukcji człowieka. Podejmując studia w WSAiB, przygotujesz się do pracy z osobami w kryzysie – wiedzę będziesz czerpał od praktyków.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 2800 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe Suicydologia?

Interesują Cię mechanizmy działań autodestruktywnych? Chcesz zgłębić zagadnienia z zakresu m.in. psychologi? Studia podyplomowe Suicydologia w WSAiB to:

Dzięki zajęciom z pracownikami instytucji (m.in. MOPS) słuchacze mogą rozpatrywać poszczególne zagadnienia z zakresu suicydologii w kontekście realnych scenariuszy kryzysowych.

Czego nauczysz się na studiach podyplomowych Suicydologia?

Program studiów podyplomowych Suicydologia obejmuje wiele obszarów tematycznych – prewencję, interwencję kryzysową, podstawy toksykologii, nauki penalne, prawo czy kryminalistykę. W czasie studiów rozwiniesz też wiedzę z zakresu psychologii i uzupełnisz wiadomości związane z problematyką działań autodestrukcyjnych w różnych grupach wiekowych.

Jeżeli specjalizujesz się w tworzeniu programów prewencyjnych, studia podyplomowe Suicydologia pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu autodestrukcji. Pomogą Ci też uporządkować już posiadane kompetencje i przygotować się do samodzielnego zgłębiania interesujących Cię zagadnień.

Studia podyplomowe Suicydologia – nowe możliwości zawodowe

Podyplomowe studia Suicydologia skierowane są głównie do pracowników różnych służb mundurowych i organów ścigania mających styczność z osobami w kryzysie. Praktyczny wymiar studiów sprawia, że z wiedzy zdobytej w toku nauki skorzystają też:

W czasie studiów niezbędne kompetencje zdobędą też absolwenci studiów wyższych, którzy planują zmianę ścieżki zawodowej i pracę z osobami w kryzysie.

Blog kryminalistyczny.pl został założony przez znanego suicydologa dra Andrzeja Gawlińskiego. W przypadkach samobójczych interesuje go w szczególności zagadnienie samobójczej intencji i wpływ osoby trzeciej na decyzję człowieka o odebraniu sobie życia oraz konkretne działanie podejmowane przeciwko sobie przez samobójcę. Dr Gawliński jest autorem publikacji „Namowa lub pomoc w samobójstwie”. Na blogu znajdziesz wiele interesujących tematów z zakresu kryminalistyki.

100% praktyki

Każdego dnia 1500 osób odbiera sobie życie, a 15 000 czyni nieudane próby. Rocznie na świecie samobójstwo popełnia 800 000 osób. W przybliżeniu co 40 sekund ktoś podejmuję taką decyzję i odbiera sobie życie. W Polsce jest to około 15 osób dziennie, w tym jedna to dziecko. Te liczby powinny budzić grozę i uświadomić nam, że samobójstwa to globalny problem w tle, którego są ludzkie dramaty, człowieka jako jednostki , ale także grup społecznych, w których się wydarzają. Celem studiów jest m.in. pogłębienie wiedzy nt. postępowania w kierunku profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce.

dr Andrzej Gawliński
suicydolog, prawnik, kryminalistyk

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, 30 pkt ECTS, realizowanych w trakcie 9 zjazdów (2 semestry), soboty/niedziele w godzinach 09.00-17.30.
System modułowy zajęć pozwala na realizację ich w formie praktycznej tj. warsztatów czy case study.

Obszary tematyczne:

 • Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych
 • Choroby psychiczne a zachowania suicydalne
 • Socjologiczna analiza zjawiska samobójstwa
 • Prewencja, interwencja kryzysowa, postwencja w obszarze pomocy społecznej
 • Samobójstwo jako fakt kulturowy
 • Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej

Przykładowe przedmioty:

 • Zachowania presuicydalne
 • Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 • Problematyka samobójstw w grupie seniorów
 • Samobójstwa w służbach mundurowych
 • Samobójstwa maskowane
 • Cybersuicydologia
 • Listy pożegnalne
 • Rola i zadania pracownika socjalnego w kryzysie
 • Podstawy toksykologii
 • Analiza plam krwawych. Okrzemki

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy