KOLEJNA EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO

Bartosz Mielniczek z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie to zwycięzca kolejnej edycji konkursu historycznego, organizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni pod hasłem: „Wygraj swoją przyszłość z WSAiB”.

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego corocznie organizuje konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podczas których sprawdza wiedzę w jednej z pięciu dziedzin: przedsiębiorczości, logistyki, historii, znajomości języka angielskiego oraz sprawdza wiedzę podczas konkursu policyjnego, skierowanego głównie dla uczniów klas mundurowych. Każda z edycji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno nauczycieli, jak i uczniów, którzy przyjeżdżają do gdyńskiej uczelni z różnych województw i oddalonych miejscowości.

Podczas tegorocznej edycji konkursu historycznego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu różnych okresów historycznych, znajomością nie tylko informacji, ale również łączeniem faktów historycznych. Wyniki egzaminu były wyrównane, dlatego dla pięciu najlepszych uczestników zorganizowano drugi etap. Dopingowani przez kolegów ze szkoły, pod okiem opiekunów rozwiązali test, który wyłonił laureatów.
Gra toczyła się o dużą stawkę. Dla pierwszych trzech miejsc upominki przygotowała WSAiB w Gdyni oraz Muzeum Miasta w Gdyni, zwycięzca natomiast otrzymał indeks na dowolny kierunek do Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Na podium stanęli Bartosz Mielniczek z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie – zwycięzca VII edycji konkursu historycznego, drugie miejsce zajął Marcin Kurczyński z X LO w Gdyni, a trzecie Wojciech Serkowski z I LO w Kartuzach.

Specjalnie dla wszystkich uczestników konkursu Studencka Poradnia Prawna przygotowała rozprawę sądową. Inscenizacje przygotowywane przez studentów zawsze odznaczają się dużą dozą autentyczności – poczynając na autentycznym wyposażeniu auli w meble z sali sądowej, opierania się na odpowiednim Kodeksie Prawa i aż po zachowanie realnego przebiegu rozprawy sądowej. Rozprawy sądowe są wykorzystywane w WSAiB w Gdyni do przygotowania przyszłych prawników do wykonywania zawodu, uczestniczenia i prowadzenia procesów i spraw sądowych.

WSAiB w Gdyni to najstarsza pomorska uczelnia niepubliczna. Od lat organizuje konkursy dla licealistów, podczas których przygotowuje dla uczniów tematyczne zajęcia i wykłady. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz seminarium doktorskie. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego posiada bardzo dobrą ocenę przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, która ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach.