Konferencja rozpoczyna się za

Organizator

Patronat

Program Konferencji

 • 10:00 - 10:10 Otwarcie Konferencji
  J.M. Rektor dr Tomasz Białas
 • 10:15 - 10:45 Kooperacyjny model komunikacji w sieci Dyrekcja - szkoły - Nauczyciel - Rodzic
  dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka, Wykładowca WSAiB
 • 10:50 - 11:20 Wartości i systemy motywacyjne współczesnej młodzieży
  mgr Aleksandra Romanowska, Dziekan Filii WSAiB w Lęborku, Wykładowca WSAiB
 • 11:25 – 11:55 Psychologiczne sytuacje kryzysowe
  dr Karol Parafian, Psycholog, Wykładowca WSAiB
 • 12:00 – 12:30 Prawo Oświatowe
  mgr Wojciech Jankowski, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • 12:30 - 12:50 Przerwa kawowa
 • 12:50 – 13:20 Typy zachowań, a budowanie relacji w placówkach oświatowych
  mgr Anna Kunicka, Wykładowca WSAiB
 • 13:25 – 13:55 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  dr Anna Andrzejewska, Familiolog, Pedagog, Suicydolog. Wykładowca WSAiB
 • 14:00 – 14:30 Narzędzia do zarządzania szkołą
  dr Paweł Bykowski, Dziekan Wydziału Zarządzania, Wykładowca WSAiB
 • 14:35 - 14:50 Panel dyskusyjny
 • 14:55 Zakończenie Konferencji
Zarejestruj się

Poznaj naszych prelegentów


dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka, Wykładowca WSAiB
Prezentowany model jest jednym z bardziej racjonalnych podejść w zakresie wspólnego kształtowania jak najwyższej jakości budowania usługi edukacyjnej na zasadzie strategii Win- Win dla wszystkich zaintersowanych stron, interesariuszy na lini Kierownictwo Szkół, Nauczyciele, Rodzice. Otwartość komunikacji i kooperacja stron w sytuacji częstych konfliktów ma na celu redukcje napięć i kosztów społecznych funkcjonowania współczesnej szkoły w Polsce. Podstawa koncepcyjną ww modelu jest podejście T. Witkowskiego i S. Chełpy pt. Prywatne Style Rozwiązywania Konfliktów.


 mgr Aleksandra Romanowska, Dziekan Filii WSAiB w Lęborku, Wykładowca WSAiB mgr Aleksandra Romanowska, Dziekan Filii WSAiB w Lęborku, Wykładowca WSAiB
Jednym z ważniejszych czynników naszego życia, poza jedzeniem, piciem i spaniem, jest motywacja. To ona nas pcha do działania gdy ją mamy lub ściąga w dół, gdy jej brak. Ale czy zastanawialiśmy się czym jest motywacja? Czym jest dla dorosłych, a czym dla dzieci? Czym dla pracowników, a czym dla uczniów?W czasie mojego wystąpienia postaram się przybliżyć najnowsze wyniki badań określające, co „kręci” i zachęca uczniów do nauki. Jakie czynniki i wartości kierują młodzieżą w dzisiejszych czasach i zachęcają lub odpychają od nauki.


dr Karol Parafian, Psycholog, Wykładowca WSAiBdr Karol Parafian, Psycholog, Wykładowca WSAiB
Wykład dotyczyć będzie zachowań ludzkich wskazujących na problem natury psychologicznej i wzmocnienia psychologicznego. Kolejną poruszaną kwestią będzie siła, a słabość psychiczna oraz wpływ autorytetu na zmianę jednostki.


 mgr Wojciech Jankowski, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli mgr Wojciech Jankowski, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Podczas prelekcji poruszane będą tematy związane z prawem oświatowym i jego praktycznym zastosowaniem w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Wskazane zostaną najważniejsze punkty dotyczące codziennej pracy nauczycieli, dyrektorów oraz funkcjonowania placówki i praktyczne rozwiązania sytuacji trudnych.


mgr Anna Kunicka, Wykładowca WSAiB mgr Anna Kunicka, Wykładowca WSAiB
Chcąc zbudować trwałe relacji należy zadać sobie dwa kluczowe pytania: jakim jestem nadawcą a jakim odbiorcą w procesie komunikacji, a co za tym idzie, w jaki sposób wyrażam swoje emocje i jak odbieram komunikaty płynące z otoczenia. Różnorodność kulturowa, generacyjna oraz towarzyszące temu indywidualne typy zachowań stanowią wyzwania dla osób zajmujących się zarządzaniem. W trakcie prelekcji otrzymacie Państwo wskazówki, na jakie elementy zachowania należy zwracać uwagę aby we właściwy sposób docierać do otoczenia. Poznacie Państwo typy zachowań społecznych oraz te cechy, ktore mogą znacząco wpływać na współpracę w zespole, wzmacniać zaangażowanie rodziców i opiekunów dzieci, a także ułatwiać budowanie relacji zewnętrznych. Przedstawiona wiedza pozwoli na wzmocnienie fundamentów dobrych relacji jakimi są poczucie własnej wartości i asertywna komunikacja.


dr Anna Andrzejewska, Familiolog, Pedagog, Suicydolog. Wykładowca WSAiB dr Anna Andrzejewska, Familiolog, Pedagog, Suicydolog. Wykładowca WSAiB
Wykład będzie poruszał kwestie dotyczące regulacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach. Poznamy obecne przepisy regulujące tą pracę, podstawy teoretyczne oraz zagłębimy sie w aspekcie praktycznym. Formy pracy z uczniem, kontakt z rodzicem oraz trudności jakich doświadcza się  w bezpośrednim kontakcie z uczniem ze specjalnymi potrzebami będą podstawą rozważań w ramach wykładu. 


dr Paweł Bykowski, Dziekan Wydziału Zarządzania, Wykładowca WSAiB dr Paweł Bykowski, Dziekan Wydziału Zarządzania, Wykładowca WSAiB
Wystąpienie będzie dotyczyc aspektów związanych z poprawą organizacji pracy, w tym planowania i monitorowania pracy. Celem jest przekazanie wiedzy o wybranych narzędziach/instrumentach do wykorzystania w celu poprawy efektywności pracy placówek oświatowych a także elemntach i działaniach kształtujacych kulturę organizacji. Zaprezentowana zostanie także metoda pracy 4k: kontakt, komunikacja, koordynacja, kontrola.


Miejsce

XVI Konferencja dla Dyrektorów Szkół Średnich NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, ul. Kielecka 7 oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Link do wydarzenia każdy z uczestników otrzyma kilka dni przed wydarzeniem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Mapa

Formularz rejestracyjny


Zgłoszenia przyjmujemy do 8 lutego 2023.

Po wypełnieniu formularza w ciągu 1 dnia roboczego skontaktujemy się z Państwem drogą mailową. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt z organizatorami wydarzenia.

Kontakt