Konferencja rozpoczyna się za

Organizator

Patronat

Program Konferencji

 • 10:00 - 10:15 Otwarcie Konferencji
  J.M. Rektor dr Tomasz Białas
 • 10:15 - 10:50 Nie wszystkie neuro co się świeci, czyli neuromity, neurobzdury i inne takie neurorewolucje
  Marzena Grochowska, Brainolog, Ekspert zarządzania dobrostanem, Wykładowca WSAiB
 • 10:55 - 11:35 Wypalenie zawodowe
  mgr Wojciech Jankowski, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • 11:40 - 12:20 Jak zapobiegać wypaleniu
  mgr Justyna Olewińska, Konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • 12:25 - 13:05 Obszary zagrożeń w cyberprzestrzeni
  dr Wojciech Wosek, Ekspert ds. kryminalistyki i zwalczania terroryzmu, Wykładowca WSAiB, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • 13:05 - 13:15 PRZERWA
 • 13:15 - 13:50 Pokolenie NEET- zagrożenie dla rynku pracy w czasach pandemii
  dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka, Wykładowca WSAiB
 • 13:55 - 14:25 Nauczanie zrównoważonego rozwoju - potrzeba czy moda?
  dr Katarzyna Osiecka-Brzeska, Wykładowca WSAiB
 • 14:25 - 14:40 Zakończenie Konferencji
Zarejestruj się

Poznaj naszych prelegentów


Marzena GrochowskaMarzena Grochowska, Brainolog, Ekspert zarządzania dobrostanem, Wykładowca WSAiB
Neuromity, neurobzdury oraz inne neurorewelacje to krzywdzące informacje na tematu mózgu i edukacji. Czym jest zatem neuromit, jaką krzywdzącą rolę odgrywa szczególnie w przestrzeni edukacyjnej i jak mamy poruszać się po wiedzy w obliczu kryzysu replikacyjnego z niezmierzoną ilością cherry picking.


mgr Wojciech Jankowski mgr Wojciech Jankowski, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Podczas wystąpienia poruszone zostaną zagadnienia związane z przyczynami i symptomami wypalenia zawodowego. Wielu nauczycielom trudno jest zauważyć moment, w którym powinny zostać podjęte pierwsze środki przeciwdziałające temu zjawisku. Tym trudniejszy wydaje się również odbiór odpowiednich metod i technik służących poprawie dobrostanu psychofizycznego nauczycieli. W wystąpieniu poruszone zostaną kwestie profilaktyki, która stosowana metoda "małych kroków" umożliwia skuteczne zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.


mgr Justyna Olewińska mgr Justyna Olewińska, Konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Preklekcja dotyczyć bedzie tematyki przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Nauczycielom często trudno jest dobrać odpowiednio metody i techniki służących poprawie ich dobrostanu psychofizycznego. W wystąpieniu poruszone zostaną kwestie profilaktyki, która umiejętnie i systematycznie stosowane metody umozliwiaja skuteczne zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczyciel i polepszenie ogólnego dobrostanu.


dr Wojciech Wosek dr Wojciech Wosek, Ekspert ds. kryminalistyki i zwalczania terroryzmu, Wykładowca WSAiB, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Omówienie podstawowych determinantów i obszarów cyberzagrożeń: hejt, trolling, przejęcia tożsamości, portale społecznościowe, cyberprzestępczość.


dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka, Wykładowca WSAiB
Głównym celem wystąpienia jest dyskusja nad warunkami dotarcia do najmłodszego pokolenia Z kończącego ścieżkę edukacji w kontekście zagrożeń destabilizacji gospodarki w czasach pandemii. Kluczowym zagadnieniem będzie analiza uwarunkowań funkcjonowania najbardziej krytycznej grupy tego pokolenia określanej jako No in Education Employment and Training.


dr Katarzyna Osiecka - Brzeska dr Katarzyna Osiecka-Brzeska, Wykładowca WSAiB
Zmiany klimatyczne mają coraz większy wpływ na naszą codzienność, dlatego nauczanie młodych pokoleń zrównoważonej konsumpcji oraz dbałości o środowisko naturalne stanowi ogólnoświatowe wyzwanie. Jednak powstaje pytanie czy zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem powinny zostać włączone do podstawy programowej czy może jest to tylko krótkotrwała moda, o której można wspomnieć przelotnie?


Miejsce

XV Konferencja dla Dyrektorów Szkół Średnich NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Link do wydarzenia każdy z uczestników otrzyma kilka dni przed wydarzeniem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Formularz rejestracyjny


Zgłoszenia przyjmujemy do 9 lutego 2022.

Po wypełnieniu formularza w ciągu 1 dnia roboczego skontaktujemy się z Państwem drogą mailową. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt z organizatorami wydarzenia.

Kontakt