English for Accounting (EFA)

Dla kogo?
Kurs adresowany jest do studentów rachunkowości i finansów i pokrewnych kierunków ekonomicznych oraz dla wszystkich osób zatrudnionych oraz planujących karierę w instytucjach finansowych. Jego zasadniczym celem jest przygotowanie słuchacza do zdania egzaminu ocenianego przez komisję działającą przy Londyńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Czas trwania
70 godzin

Certyfikat
LCCI IQ*

lcci iq cetyfikat

*To certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, który honorowany jest we wszystkich krajach świata przez wielu pracodawców, w tym najważniejsze korporacje światowe. W Polsce uznawany przez instytucje publiczne, m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Urząd Służby Celnej.

Znajomość języka obcego zostaje potwierdzona certyfikatem wydanym przez kapitułę egzaminacyjną LCCI IQ.

W trakcie kursu uczestnik doskonali następujące umiejętności

  • rozumienie wypowiedzi na tematy biznesowe z zastosowaniem słownictwa branżowego
  • organizacja pracy: instrukcje, polecenia, działania związane z księgowością, audytem i doradztwem;
  • prowadzenie dokumentacji, tworzenie raportów, budżetów, zamówień, oraz innych dokumentów związanych z audytem i podatkami;
  • rozumienie międzynarodowych uregulowań finansowych;
  • komunikacja językowa w bieżącej działalności gospodarczej.

Wymagana znajomość języka angielskiego
minimalny poziom B1, zalecany B2 i wyższe

Harmonogram
Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00. – 20.00. Pierwsze spotkanie w tygodniu: trzygodzinne (135 minut); drugie spotkanie – dwugodzinne (90 minut).

Cena
1000 zł
Dla studentów, słuchaczy i absolwentów WSAiB 200 zł taniej!

Opłaty

    • cena za cały kurs
    • 1000 zł

200 zł taniej!

Dla studentów, słuchaczy i absolwentów WSAiB

Formularz rejestracyjny na kurs językowy

* Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tj. (Dz.U. z 2018r, poz. 1000), dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na kursy w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Wszystkie pola są wymagane.