English for Business (EFB)

Dla kogo?
Kurs adresowany jest do studentów kierunków ekonomicznych oraz dla wszystkich osób planujących karierę w biznesie. Jego zasadniczym celem jest przygotowanie słuchacza do zdania egzaminu ocenianego przez komisję działającą przy Londyńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Czas trwania
70 godzin

Certyfikat
LCCI IQ*

lcci iq cetyfikat

*To certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, który honorowany jest we wszystkich krajach świata przez wielu pracodawców, w tym najważniejsze korporacje światowe. W Polsce uznawany również przez instytucje publiczne, m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej czy Urząd Służby Celnej.

Znajomość języka obcego zostaje potwierdzona certyfikatem wydanym przez kapitułę egzaminacyjną LCCI IQ.

W trakcie kursu uczestnik doskonali następujące umiejętności

 • rozumienie ze słuchu wypowiedzi na tematy biznesowe;
 • prowadzenie rozmów, dyskusje i prezentacje biznesowe;
 • tworzenie dokumentów dla różnych adresatów i celów;
 • dostosowywanie form wypowiedzi (formalna, nieformalna) i stylistyki tekstów do potrzeb oraz okoliczności komunikowania się;
 • stosowania słownictwa związanego z rozmaitymi aspektami działalności gospodarczej;
 • uczestnictwa w dyskursie korporacyjnym, przyjęcia w danym scenariuszu określonej roli związanej z zadaniami postawionymi przez pracodawcę.

Poziomy do wyboru

 • preliminary (minimalna znajomość j. angielskiego na poziomie A2, zalecany B1)
 • level 1 (B1<)
 • level 2 (B2<)
 • level 3 (C1<)
 • level 4 (C2)

Harmonogram
Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00. – 20.00. Pierwsze spotkanie w tygodniu: trzygodzinne; drugie spotkanie – dwugodzinne.

Cena
1000 zł

Dla studentów, słuchaczy i absolwenetów WSAiB 200 zł taniej!

Opłaty

  • cena za cały kurs
  • 1000 zł

200 zł taniej!

Dla studentów, słuchaczy i absolwentów WSAiB

Formularz rejestracyjny na kurs językowy

* Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tj. (Dz.U. z 2018r, poz. 1000), dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na kursy w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Wszystkie pola są wymagane.