Język angielski dla urzędników służb publicznych

Dla kogo?
Kurs adresowany jest do studentów kierunków z obszaru nauk społecznych oraz dla wszystkich osób zatrudnionych oraz planujących karierę w instytucjach państwowych i samorządowych.

Czas trwania
60 godzin

Certyfikat
Znajomość języka obcego zostaje potwierdzona certyfikatem wydanym przez Centrum Języków Obcych WSAiB.

W trakcie kursu uczestnik doskonali następujące umiejętności

 • zajęcia wyrównawcze z zakresu ogólnej znajomości języka;
 • obsługa klienta w języku obcym; etykieta językowa
 • słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania;
 • słownictwo specjalistyczne z zakresu organizacji instytucji administracyjnych i ich działania
 • korespondencja urzędowa tradycyjna i e-mailowa;
 • rozmowy telefoniczne w języku obcym;
 • czytanie ze zrozumieniem tekstów z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania.

Wymagana znajomość języka angielskiego
minimalny poziom A2

Harmonogram
Planowany początek kursu: 16 marca 2015, zakończenie: 27 czerwca 2015. (piętnaście tygodni, z uwzględnieniem długich weekendów, przeciętnie cztery godzin tygodniowo). Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu (dwa bloki po: 90 minut) od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00. – 20.00.

Cena
1000 zł

Opłaty

  • cena za cały kurs
  • 1000 zł

Formularz rejestracyjny na kurs językowy

* Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tj. (Dz.U. z 2018r, poz. 1000), dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na kursy w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Wszystkie pola są wymagane.