Język angielski w rachunkowości i finansach

Dla kogo?
Kurs adresowany jest do studentów rachunkowości i finansów, kierunków pokrewnych oraz dla wszystkich osób zatrudnionych oraz planujących karierę w instytucjach finansowych.

Czas trwania
60 godzin

Certyfikat
Znajomość języka obcego zostaje potwierdzona certyfikatem wydanym przez Centrum Języków Obcych WSAiB.

W trakcie kursu uczestnik doskonali następujące umiejętności

  • zajęcia wyrównawcze z zakresu znajomości języka;
  • słownictwo specjalistyczne z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania;
  • słownictwo specjalistyczne z zakresu organizacji instytucji finansowych i ich działania;
  • słownictwo specjalistyczne potrzebne do praktycznego sporządzania informacji o stanie finansowym przedsiębiorstwa;
  • rozmowy telefoniczne, korespondencja handlowa w języku angielskim; wzory dokumentów.
  • negocjacje, rozwiązywanie problemów.

Wymagana znajomość języka angielskiego
minimalny poziom A2

Harmonogram
Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu (dwa bloki po: 90 minut) od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00- 20.00.

Cena
1800 zł

Opłaty

    • cena za cały kurs
    • 1800 zł

Formularz rejestracyjny na kurs językowy

* Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tj. (Dz.U. z 2018r, poz. 1000), dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na kursy w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Wszystkie pola są wymagane.