KURSY JĘZYKOWE W LĘBORKU – NOWOŚĆ

Opublikowano: 30.09.2022

KURSY JĘZYKOWE W LĘBORKU - NOWOŚĆ

Centrum Języków Obcych WSAiB uruchamia w Filii WSAiB w Lęborku kursy językowe. Trwają zapisy, zapraszamy. Zajęcia odbywać się będę w siedzibie WSAiB w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1.

1. OGÓLNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs przygotuje Cię do:

– poziomu umożliwiającego komunikację w życiu codziennym

– nauki języka specjalistycznego na studiach

Lektorat językowy, zaczynający się w drugim roku studiów, obejmuje słownictwo zawodowe w zależności od studiowanego kierunku, czyli studenci kierunku Zarządzanie uczyć się będą języka biznesowego, studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego poznają słownictwo niezbędne do pracy w służbach mundurowych. Dzięki kursowi będziesz miał podstawy do podjęcia nauki języka specjalistycznego na studiach.

2. KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs dedykowany jest osobom przygotowującym się do nowej matury z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Obejmuje wyłącznie pracę na arkuszach i zadaniach maturalnych, tak aby zdając maturę był dobrze przygotowany do zdania tego egzaminu. Zajęcia prowadzi egzaminator maturalny OKE.

Informacje praktyczne:

Termin zajęć: Kursy odbywać się będą raz w tygodniu (wtorek i czwartek) przez 3 godziny zegarowe

Nauczyciel: zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego lektora uczelni, który jest jednocześnie aktywnym egzaminatorem maturalnym, co daje gwarancję dobrego przygotowania.

Termin: Kursy rozpoczną się od 11 października przy minimalnej liczbie 10 osób.

Koszt: 500 zł/miesięcznie. Studenci WSAiB otrzymują 20 proc. zniżki.

Zapisy i informacje: e-mail: dziekan.lebork@wsaib.pl lub  osobiście w każdy piątek od 16.00 do 19.00 w Dziekanacie Filii Lębork, ul. Marcinkowskiego 1.