Monografia „On life, death and liberty”

Opublikowano: 07.05.2024

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą publikacją naszej Wykładowczyni dr Marty Lang.

Publikacja stanowi zbiór esejów/artykułów naukowych z zakresu bioetyki i prawa. Podjęte przez autorkę rozważania koncentrują się na trzech tytułowych wartościach/zjawiskach. W  publikacji poruszone zostały między innymi: zagadnienia wolności człowieka w obliczu śmierci – kwestia samobójstwa i eutanazji, granic wolności ekspresji w sztuce, zawiera ona  także historyczną refleksję nad rozwojem normy moralnej i prawnej zakazującej zabójstwa człowieka.

Zakup książkę.