• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr hab. prof. WSAiB

Tomasz Chinciński

Dr hab. Tomasz Chinciński, historyk, autor publikacji naukowych i popularnych, dotyczących m.in. działalności polskich i niemieckich służb specjalnych w XX w., oraz organów bezpieczeństwa państwa w okresie PRL-u.
 
Ur. 1972 roku w Grudziądzu. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996). Następnie na UMK odbył studia doktoranckie (1996-2000) oraz uzyskał stopień naukowy doktora (2002). Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2011). 
 
W okresie 2001-2008 pracował w Instytucie Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy (2001-2002 w Wydziale Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, 2002-2008 Biurze Edukacji Publicznej).
 
W latach 2003-2007 pełnił funkcję sekretarza Zespołu badawczego, który zajmował się wyjaśnieniem wydarzeń bydgoskich z 3 i 4 września 1939 r. W 2008 r. ukazała się publikacja będąca efektem tych badań („Bydgoszcz. 3-4 września 1939. Studia i dokumenty”, pod red. T. Chincińskiego i P. Machcewicza, Warszawa 2008).
 
W latach 2008-2009 przebywał na stypendium naukowym Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) w Niemczech, gdzie realizował projekt badawczy dotyczący działalności niemieckich tajnych służb w Polsce w 1939 roku. W 2010 opublikował monografię naukową będącą wynikiem tych badań („Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku”, Gdańsk-Warszawa 2010). Praca ta otrzymała nominację w konkursie „Książka Historyczna Roku” (3. edycja, 2010), ogłoszonym przez Telewizję Polską S.A., Polskie Radio SA oraz Instytut Pamięci Narodowej, w kategorii „Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w okresie XX wieku” . Książka ta stała się również podstawą uzyskania habilitacji. 
 
Od 2009 pracuje w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako kierownik Działu Naukowego (2009-2013), a następnie kierownik Działu Wydawniczego (2013- ).
 
W latach 2012-2015 był  profesorem nadzwyczajny  Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
 
Od 2015 jest profesorem nadzwyczajny w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.
 
 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Ustrój służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych i policyjnych
  • Filozofia bezpieczeństwa
  • Seminarium magisterskie

Publikacje

-