mgr

Krzysztof Straszak

wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

W roku 2005 ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. W latach 1987–2014 pełniłem zawodową służbę w Policji, którą zakończyłem w stopniu młodszego inspektora. W toku swojej służby zajmowałem stanowiska wykonawcze oraz kierownicze w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku, w tym: dowódcy Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej, dowódcy Kompanii Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji KWP Gdańsk, Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, eksperta Inspektoratu Komendanta, Naczelnika Sekcji Kadr i Szkolenia oraz Komendanta Komisariatu Policji. Od roku 2009 jestem nauczycielem w Zespole Szkól Informatycznych w Słupsku, gdzie w Policyjnym Liceum Ogólnokształcącym przekazuję swoją wiedzę młodzieży w ramach przedmiotu Wybrane elementy prewencji. Po zakończeniu służby w Policji, w roku 2014, ukończyłem szkolenie podstawowe dla strażników gminnych (miejskich). W latach 2014–2015 pracowałem na stanowisku Kierownika Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Słupsku. Zostałem odznaczony brązowym medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa (1998), srebrną odznaką Zasłużony Policjant (2010) i srebrnym medalem Za Długoletnią Służbę (2013).

Prowadzone zajęcia:

  • Elementy ceremoniału i musztry policyjnej

Publikacje

-