• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Waldemar Kunz

Dr Waldemar Kunz – praktyk gospodarczy, przedsiębiorca, samorządowiec, nauczyciel akademicki.
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Napisana rozprawa doktorska rozpatruje pozytywny wpływ innowacji na rozwój ekonomiczno-społeczny gmin w Polsce. Od 2012 roku wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.  
 
Dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna mieści się w obszarze nauk ekonomicznych i dotyczy głownie: problematyki rozwoju regionalnego, w tym ekonomicznych, politycznych i społecznych uwarunkowań działalności samorządów; funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw; wpływu innowacji zarówno na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów, jak i ich roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem; kreowania postaw menedżerskich i kierowniczych; makroekonomicznych i mikroekonomicznych dylematów współczesnej gospodarki.
 
Przedstawiony układ tematyczny jest logiczną konsekwencją dotychczasowej aktywności naukowej, zawodowej i społecznej, doskonale łączącej  zainteresowania z realizowaną działalnością biznesową i kilkunastoletnią praktyką samorządową.
 

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • makroekonomia
  • mikroekonomia
  • finanse publiczne i przedsiębiorstw
  • zarządzanie partycypacyjne
  • polityka regionalna
  • zarządzanie strategiczne

Publikacje

W. Kunz „Inwestycje drogowe a innowacje w polskich gminach”, artykuł w Zeszycie Naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Wybrane Problemy Systemów Transportowych w Drugiej Dekadzie XXI wieku, nr 54/2015.
 
W. Kunz „Innowacyjne zarządzenie jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”, artykuł w zeszycie naukowym WSAiB im. E.Kwatkowskiego w Gdyni, nr 22/2016.