• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr hab. prof. WSAiB

Mariusz Gizowski

Prof. nadzw. dr hab. MARIUSZ GIZOWSKI
politolog i pedagog; specjalista w zakresie pracy socjalnej; były wychowawca Działu Penitencjarnego i oficer Służby Więziennej Rejonowego Aresztu Śledczego w Gdańsku; w latach 1994-1996 starszy inspektor Wydziału Informacji i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W przeszłości związany z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym m.in. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. W latach 2007-2010 kierownik Katedry Nauk Społecznych a następnie kierownik Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; w latach 2012-2015 kierownik Zakładu Edukacji Szkolnej oraz Zakładu Filozofii i Myśli Edukacyjnej Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Politechniki Koszalińskiej. W latach 2008-2009 pełnił funkcję prezesa Rady Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich i dyrektora Instytutu Autorskiego - Ośrodka Naukowo-Dokumentacyjnego przy Radzie Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu opracowań zwartych. W swoich badaniach naukowych podejmuje zwłaszcza problematykę z zakresu pracy socjalnej oraz zjawisk i procesów społeczno-politycznych. Badacz problematyki współczesnej myśli filozoficzno-pedagogicznej i resocjalizacyjnej. Zajmuje się też naukami pomocniczymi historii. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem za Zasługi dla Policji. Za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego został wyróżniony m.in. Medalem Gryfa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit”.
 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

gizowski.info

Prowadzone zajęcia:

  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Patologie społeczne
  • Nowe ruchy społeczne a bezpieczeństwo państwa

Publikacje

- „Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim”, Warszawa 1994,
- „Instytucjonalizacja prawna partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej /1989-1995/”, Gdańsk 1999 (współautor),
- „Bibliografia enumeratywna historii polskiej kultury fizycznej /1985-1999/”, Gdańsk 2000 (współautor),
- „Herby patrycjatu gdańskiego / Wappenschilder des Danzinger Patriziats”, Gdańsk 1999/2000,
- „Działalność turystyczna i sportowa w Sopocie“, Gdańsk 2002 (współautor),
- „Źródła i obiekty gdańskiej heraldyki patrycjuszowskiej”, Gdańsk 2002,
- „Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie”, Gdańsk 2003 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
- „Model genetyczno-programowy partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej”, Gdańsk 2003,
- „Elitarne ruchy kobiece SOROPTIMIST i ZONTA w strukturach państwa i społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej”, Gdańsk 2004,
- „Los problemas de transformación del sistema en Polonia. Monografia de la transformación polaca en el contexto de cambios en Europa”, Gdańsk 2010,
- „Wybrane aspekty pracy socjalnej. Analiza krytyczna. Podręcznik akademicki”, Gdańsk 2011,
- „Wybrane problemy teorii kształcenia. Szkice pedagogiczne”, Szczecin 2012,
- „Z problematyki podmiotów pracy socjalnej. Studia i szkice”, Gdańsk 2012 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
- „Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne”, Gdynia 2012 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
- „Z problematyki edukacyjno-pedagogicznej w Polsce i na świecie. Studia - szkice - rozprawy”, Koszalin 2013 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
- „Współczesna myśl filozoficzno-pedagogiczna w aspekcie wyzwań edukacyjnych. Koncepcje - nurty - problemy”, Koszalin 2013,
- „Meandry i transgresje myśli pedagogicznej i edukacyjnej”, Koszalin 2014 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej)
- „Resocjalizacja a religia. Szkice edukacyjne”, Gdańsk 2015 (współautor),
- „Niebezpieczne nurty i idee filozoficzno-pedagogiczne XX wieku”, Koszalin 2015.