Informacje

wykładowca na wydziale Zarządzania w WSAiB w Gdyni

Na co dzień pracuję jako Kierownik Projektu Inwestycji Strategicznych dla największego w Europie operatora systemu dystrybucyjnego gazu. Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Uczestniczyłem w licznych szkoleniach z zarządzania projektami i negocjacji. Posiadam kilkuletnie, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu projektów.

Publikacje

-